Life City blir hjärtat i Stockholms nya kluster

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg planerar att bygga ett Life City i Hagastaden i Stockholm och skapa en extraordinär plats och ett nytt centrum för vetenskap och innovation.  Projektet genomförs mitt i det framväxande life science-klustret i Hagastaden vid Nya Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet invid Solnavägen. Atrium Ljungberg har en markanvisning med möjlighet att förvärva mark […]

Människan går före tekniken i den digitala vården

2016-08-09

För det Västerås-baserade företaget Joliv handlar framgångsrik e-hälsa mer om människan än om tekniken. Den filosofin förkroppsligas genom bolagets vd Katarina Pihl. Hon har gått den ovanliga vägen från socialtjänst och Socialstyrelse, till att leda ett högteknologiskt e-hälsobolag i absolut framkant.

Hur påverkas vården när patienten blir konsument ?

På Digital Health Days i Stockholm samlas experter inom både teknik och medicin för att diskutera det senaste inom digitaliseringen av vården. Årets tema: vad händer med vården när patienten nu blir mer och mer av en konsument?

Ny Masterutbildning och ordnat införande bäddar för bättre e-hälsa

2016-08-19

Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa. För det krävs samarbete mellan många olika aktörer, ett ordnat införande av digitalt stöd i sjukvården, utvärdering och utbildning. eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet arrangerar masterutbildning i Hälsoinformatik.

Innovation och samarbeten ska ge mer tillgänglig vård

EVRY satsar för att ligga i den absoluta framkanten när det gäller e-hälsa. Receptet? Att lägga krut på innovation och täta partnersamarbeten. Ylva Hennig från EVRY förklarar och ger sin syn på branschen och framtiden.

De ska föra ”sakernas internet” till vården

2016-08-31

Genom öppna plattformar, vård på distans och ”sakernas internet” ska IT-företaget Sigma hjälpa Sverige att uppnå regeringens vision: att bli världsbäst på e-Hälsa. Med växande ohälsa, en åldrande befolkning och ökande krav från vårdtagare måste svensk sjukvård leverera bättre vård till fler och dessutom till en lägre kostnad. För att få den här ekvationen att […]

Vården måste samordna sin information

Modern hälso- och sjukvård är duktig på att samla in data men sämre på att utnyttja dessa data till patienternas bästa. Health Solutions arbetar med eHälsa och erbjuder lösningar. Företaget är just nu mitt i en europeisk expansion där senaste genombrottet gäller Storbritannien.

Unik satsning på innovationsteknik och eHälsa i Östersund

2016-09-05

Region Jämtland Härjedalen genomför nu en satsning på digitaliseringen av vården som ska göra sjukvården mer tillgänglig för länets invånare. Distansoberoende teknik ska föra vården närmare människors hem och också leda till fler jobbtillfällen i länet.I samarbete med konsultföretaget Sigma kommer regionen att satsa på eHälsa och behöver rekrytera fler medarbetare till kontoret i Östersund. […]

Satsning på e-hälsa bidrar till att lösa sjukvårdskrisen

Den ökade digitaliseringen i samhället kan utnyttjas för att utveckla dagens hälsovård med patientens bästa i fokus.  E-hälsa är en viktig del av lösningen på sjukvårdens nuvarande effektivitets- och kostnadskris. Virtuella hälsorum kan lätta på trycket. – Vi står mitt i en förändring som är lika stor som den då internet kom och har möjlighet […]

Dr. Pepper – roboten som ska rädda liv!

2016-06-02

Nu kommer ytterligare en nyhet med roboten Dr Pepper som är kopplad till Webuild Helios Care plattformen.