Terapi tillgängligt och överkomligt för alla

MindFam startades av en enkel anledning – att främja psykisk hälsa och välmående. En plattform likt AirBnb eller Booking.com applicerad på området terapi.

Läkaren: It-stödet i vården har inte hängt med

Svårhanterliga it-system är ett stort problem för svenska läkare och en majoritet av landets unga läkare underkänner vårdens it-stöd. När Sverige nu tar sikte mot att bli världsledande inom e-hälsa måste därför användarvänlighet och flexibilitet få ett större fokus.
– Den läxan har man lärt sig av de system som är på marknaden idag, säger läkare Anna Eriksson

Öppna journalsystem – en nyckel till att digitalisera sjukvården

Att elektroniska patientjournaler lagras i slutna system är det största hindret mot att fullt ut digitalisera sjukvården. I Sverige vill Tieto nu ta en ledarroll för att bygga ett öppet ekosystem för elektroniska journaler, som både ska förbättra sjukvården och skapa nya arbeten.

Så ska norsk e-hälsa lyfta svensk vård

Genom att använda öppna gränssnitt har e-hälsoföretaget DIPS hjälpt den norska vården att göra patientdata mer tillgänglig – för rätt personer vid rätt tillfälle. Nu tar företaget sin plattform tills Sverige med förhoppningen att förbättra datahanteringen även i svensk vård.

Ny satsning från Tieto ska lösa hemvårdens stora utmaning

Genom att följa patienters hälsa på distans skulle vården kunna spara enorma summor. Därför lanserar Tieto nu SmartCare, ett nytt koncept som gör det enklare för vården att använda smarta välfärdstjänster.

Tryggare snabbare och enklare vård

E-hälsa och dagens innovationsteknik kan göra stora förändringar när det kommer till att tillgängliggöra och effektivisera vården. För att kunna balansera den ökande patientgruppen med vårdens tids- och personalbrist behövs nya online-verktyg i de dagliga rutinerna. nWise AB har tidigt sett behovet för detta.

Så kan Sverige lära av Estland i digitalisering av vården

Estland beskrivs ofta som ett av Europas föregångsländer när det kommer digitalisering av vården. E-hälsa.se har pratat med Külle Tärnov, Cluster Manager på Estonian Connected health om vad Sverige kan dra för lärdomar från Estland och vad hon tror om framtidens vård.

Nytt logistiksystem ska lösa akutens utmaningar

På en akutmottagning kan snabb tillgång till information innebära skillnaden mellan liv och död. Men trots dess unika utmaningar har den svenska akutvården hittills inte utrustats med specialbyggda it-system. Det ska den svenska startupen Aweria ändra på.

Norsk teknik ska lyfta innovationskraften i svensk vård

Genom att förlita sig på öppna plattform ökar e-hälsoleverantören DIPS innovationstakten i den norska vården. Nu etablerar man sig i Sverige för att tillsammans med vårdpersonal skapa framtidens smarta vårdlösningar även här.

Satsning på e-hälsa bidrar till att lösa sjukvårdskrisen

Den ökade digitaliseringen i samhället kan utnyttjas för att utveckla dagens hälsovård med patientens bästa i fokus.  E-hälsa är en viktig del av lösningen på sjukvårdens nuvarande effektivitets- och kostnadskris. Virtuella hälsorum kan lätta på trycket. – Vi står mitt i en förändring som är lika stor som den då internet kom och har möjlighet […]