Life City blir hjärtat i Stockholms nya kluster

Visionsbild över Life Citys fasad från Solnavägen.

Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4:an, planerar fastighetsbolaget Atrium Ljungberg att bygga Life City - en extraordinär plats och ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplad till områdena vård och forskning.

Den planerade byggnaden uppförs i Hagastaden vid Nya Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet. Hagastaden är det moderna namnet på området som kallades Norra stationsområdet, i Stockholm citys norra utkant.

–Här vill vi skapa en extraordinär plats, ett centrum för aktörer att utveckla affärer och service tillsammans med Hagastadens kärnverksamheter. Life City  blir en ny scen och mötesplats för näringsliv, forskning och vård- och omsorgsaktörer, där även innovation tillförs i all den dynamik och kompetens som sedan en tid samlats i området , säger Petter Klingofström, uthyrningschef vid Atrium Ljungberg.

Fokus på sammanhang

Det handlar om att programmera huset tillsammans med blivande hyresgäster utifrån vilken typ av verksamheter som ska finnas där, vilka sammanhang och möjligheter till interaktion med andra företag man vill ha, både inne i huset och utanför. Detta snarare än att planera fysisk placering och lokalernas exakta utformning, det kommer i ett senare skede tillsammans med hyresgästerna.

I sin dialog med marknaden träffar Atrium Ljungberg ofta personer som inte har direkt/formellt inflytande på beslut kring lokalfrågorna, och baserat på dessa möten har de börjat utveckla ett program. Detta har utvecklats till ett koncept med tankar och begrepp som man löpande använder i dialogen med alla intressenter. Ambitionen är att dessa önskemål skall  tillmötesgås genom vårt färdiga hus.

Vi bygger Life City  som en mötesplats för människor, idé- och affärsutveckling för alla som är verksamma i Hagastaden. I kvarteret utformas olika typer av arbetsmiljöer och nya former för arbete och möten. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för innovativa och dynamiska samarbeten.

Läs mer om visionen för Life City

Fronten i det nya klustret

Life City kommer att utgöra fronten till Hagastadens life science-kluster vid Skandinaviens mest visuella plats alldeles vid gränsen mellan Solna och Stockholm där 200 000 människor passerar varje dag, 73 miljoner varje år. Byggstart beräknas kunna ske i december 2017 och Life City ska färdigställas under 2020.

– Vi har redan många kontor och kunder i området och tillför nu en byggnad med plats för 10 till 20 större aktörer och många fler mindre. Totalt rör det sig om 27 000 kvm varav 24 500 utgör kontor fördelat över 6 våningsplan. Entréplanet kommer att utgöra en dynamisk mötesplats med relevanta och gemensamma funktioner. Uppåt i huset dominerar kontorsmiljöer för stora och mindre verksamheter. Huset byggs ovan Essingeleden och bottenvåningen kommer att vila på tunnelväggarna, säger Petter Klingofström.

Levande stadsmiljöer

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Huvudinriktningen är handel och kontor, men levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så man skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Atrium Ljungberg finns där Sverige växer, i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Atrium Ljungberg skapar levande stadsmiljöer. Husen är självfallet grunden i verksamheten, men i själva verket är företaget mer intresserat av människorna som vistas där. Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde – för sig, för sina kunder och för samhället.

–Vår framgång bygger på alla goda relationer med de vi samarbetar med, säger Petter Klingofström. Det vi skapar är gediget, oavsett om det handlar om hus eller affärsrelationer. Vi leder och driver hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens. Det betyder att vi har kontroll över alla steg och får en helhetssyn. De erfarenheter och kompetenser som finns inom företaget är viktiga för slutresultatet.

Läs mer om Life City här.

 Visionsbilder över Life City:

al_grund_cmyk 

• Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på över 30 miljarder kronor. Noteras på Nasdaq Stockholm Large Cap.

• Företaget bildades 2006 genom ett samgående mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter.

• Förvaltar runt en miljon kvadratmeter kommersiella lokaler i cirka 50 fastigheter i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

• Nettoomsättning 2015: Drygt 2,4 miljarder kronor, varav hyresintäkter drygt 2,1 miljarder.

• Årets resultat 2015: 2,7 miljoner kronor, motsvarande 20,89 kr/aktie.

Petter Klingofström

Petter Klingofström, uthyrningschef vid Atrium Ljungberg