Automatiserad övervakning av temperaturkritiska miljöer ger många fördelar

Log-IT:s övervakningssystem är ett oslagbart verktyg för såväl aktörer inom läkemedelsindustrin som sjukhus och vårdinstanser med behov av kontinuerlig miljöövervakning av olika kritiska funktioner. Log-IT:s system kontrollerar en mängd parametrar, bland annat renhet, temperatur och luftfuktighet, och användningsområdena är många. Intresserad av Log-IT? Klicka här Log-IT har sedan början av 1990-talet levererat övervakningslösningar – då […]