De sköter din journalföring på distans

Med Conscriptors tjänster kring vårddokumentation på distans kan du fokusera helhjärtat på dina patienter medan de sköter din administration.

Reformagenda för bättre vård ger förslag i tio olika punkter

2018-06-20

Vårdföretaget MedHelp lanserar en reformagenda för den svenska vården med tio förslag som kan lägga grunden för en personcentrerad och jämlik vård med kortare köer. Och företaget anser att det behövs en stark centralfigur för att driva på den nödvändiga digitala utvecklingen och åstadkomma ”Den nya vården”.

Utbildningsdag ska vända den negativa trycksårs-trenden

Även om 90 procent av alla trycksår i vården kan förebyggas ökar antalet patienter som drabbas. För att vända den negativa trenden anordnar Care of Sweden utbildningsdagen Stoppa Trycksår i november.

EduPlanet gör det enkelt att studera medicin – utomlands

2019-10-01

EduPlanet erbjuder gratis studievägledning och kan hjälpa dig med allt från val av skola till ansökan och kontakt med tidigare studenter inför dina utlandsstudier.

Digitalisering tillsammans med vården är vägen framåt

Aurora Innovation har förbättrat både arbetsmiljön och kommunikationen inom vården, framförallt med sin uppfinning: tidsangiven återuppringning, som cirka 70 procent av Sveriges befolkning använt.

Minska sjukfrånvaron – med Qurant företagshälsa

2018-09-30

40 procent av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med rätt insatser i ett tidigt skede – något som sparar stora pengar för arbetsgivarna och gör medarbetarna friskare. En nytänkande företagshälsa med digital sjuk- och friskhantering ger företag de rätta verktygen och möjlighet att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Plattformen som lägger grunden för en effektiv och kvalitetssäkrad vård

Det finns patientmöten som fungerar väl digitalt, likväl som det finns tillfällen som kräver ett fysiskt möte. Idag är människans vardag till stor del digitaliserad och framtidens vård måste kunna möta patienternas behov, oavsett på vilken plats mötet bör ske.

MedHelp har unika helhetslösningar för både bemanning och rekrytering

2018-10-31

MedHelp Konsulttjänster levererar unika helhetslösningar för företag som är i behov av sjukvårdspersonal. Oavsett vilken typ av personal som behövs eller om det gäller rekrytering till fasta tjänster eller bemanning.

Trygg och effektiv vård i hemmet

För dig som kräver regelbunden monitorering av bland annat blodtryck och vikt kan sjukvårdsbesöken bli många. Med itACiH Distansmonitorering kan detta skötas enkelt och säkert hemifrån, och med en läkare som följer utvecklingen i realtid.

MedHelp kan avlasta vårdpersonal med smarta digitala distanslösningar

2018-04-30

e-hälsoföretaget MedHelp bistår sjukvårdsmottagningar och vårdcentraler med distanslösningar och möter patienterna digitalt framför allt med yttre triage och chat-tjänster. Hög tillgänglighet, avlastning för primärvårdens personal och lång erfarenhet av sjukvårdsrådgivning beskrivs som de stora fördelarna.