Ny teknik möjliggör initial demensutredning – på distans

En ny teknik för enklare initial kognitiv bedömning vid misstänkt kognitivt sjukdom har utvecklats av start-up-bolaget Geras Solutions. Nyligen publicerade forskningsresultat visar också att Geras Solutions tester har högre träffsäkerhet än vad som används vid primärvårdens ordinarie, intervju-baserade utredningar. – Med tekniken kan vi drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningen och samtidigt få […]

Säkert moln för vården!

Efter mångårig erfarenhet från samhällsviktiga verksamheter har Tutus Data nu börjat erbjuda sina IT lösningar gällande säker digital kommunikation även till sjukvården. Lösningarna bygger på hög integritet, är placerade i Sverige och bygger på försvarsmaktens höga krav och ramverk.

MiniFinder Nano – ökad trygghet och säkerhet under Covid-19

MiniFinder Nano är ett personlarm som har flera smarta innovationer för att skapa en säkrare vardag, särskilt nu under coronapandemin.

Medpeoples digitala communityplattform ger vården ny kraft

Medpeople skapades med tre uttalade syften: att stötta den befintliga stommen i vården och bistå med att lösa akuta resursproblem, att fungera som en rekryteringsplattform för att bana väg för att fler inom vården ska kunna hitta sitt drömjobb och att vara en drivande kraft för att skapa ett community med såväl vårdgivare som personal.

Trygg och effektiv vård i hemmet

För dig som kräver regelbunden monitorering av bland annat blodtryck och vikt kan sjukvårdsbesöken bli många. Med itACiH Distansmonitorering kan detta skötas enkelt och säkert hemifrån, och med en läkare som följer utvecklingen i realtid.

De sköter din journalföring på distans

Med Conscriptors tjänster kring vårddokumentation på distans kan du fokusera helhjärtat på dina patienter medan de sköter din administration.

MedHelp har unika helhetslösningar för både bemanning och rekrytering

MedHelp Konsulttjänster levererar unika helhetslösningar för företag som är i behov av sjukvårdspersonal. Oavsett vilken typ av personal som behövs eller om det gäller rekrytering till fasta tjänster eller bemanning.

Plattformen som lägger grunden för en effektiv och kvalitetssäkrad vård

Det finns patientmöten som fungerar väl digitalt, likväl som det finns tillfällen som kräver ett fysiskt möte. Idag är människans vardag till stor del digitaliserad och framtidens vård måste kunna möta patienternas behov, oavsett på vilken plats mötet bör ske.

Ny plattform ska bidra till att lösa vårdens bemanningsproblem

Vårdens personalbrist och skenande bemanningskostnader har de senaste åren blivit ett allt större problem. I januari lanserade företaget Curaro därför en digital plattform med målet att vända trenden och effektivisera vårdens arbetsmarknad.

Rekryteringsmässa för dig som jobbar inom vården

Går du i flyttankar, vill du höja din lön eller är du kanske sugen på att byta jobb? 
Nu har du möjlighet att nätverka och låta dig inspireras på Medrekmässan – en av Sveriges största rekryteringsmässor inom sjukvård.