Automatiserad övervakning av temperaturkritiska miljöer ger många fördelarLog-IT:s övervakningssystem är ett oslagbart verktyg för såväl aktörer inom läkemedelsindustrin som sjukhus och vårdinstanser med behov av kontinuerlig miljöövervakning av olika kritiska funktioner. Log-IT:s system kontrollerar en mängd parametrar, bland annat renhet, temperatur och luftfuktighet, och användningsområdena är många.

Log-IT har sedan början av 1990-talet levererat övervakningslösningar – då framförallt process- och produktionsövervakning – till läkemedelsbranschen, men för ett antal år sedan identifierade företaget ett behov hos kunder utanför sin traditionella kundbas. Idag utgörs över 50 procent av Log-IT:s verksamhet av aktörer inom sjukvården och företaget kan skryta med kunder som NKS, Sahlgrenska sjukhuset och Akademiska sjukhuset.
– För närvarande övervakar våra system allt från vävnadsinrättningar och apotek till miljöer för genterapi och radiofarmaka. Nästa steg, som vi är i full gång med att driva framåt, är utrustningsövervakning som automatiserar sådan övervakning som traditionellt har skett manuellt, berättar Patrik Bengtsson, Försäljningschef för Brookhaven.

Eliminerar den mänskliga faktorn
Patrik berättar att det finns en mängd temperaturkritiska miljöer inom vården som man historiskt har skött manuellt. Temperaturmätning har skett med termometer och loggböcker har förts för hand.
– Med en automatiserad lösning får man flera fördelar: förutom att frigöra tid för medarbetarna får man en regelbunden, löpande övervakning vars intervall man själv bestämmer. Varje minut görs mätning av miljöförhållandena och direkt våra system identifierar att något är på tok går ett larm. Detta tar bort den mänskliga faktorn, så att man inte längre behöver oroa sig för att glömma bort att kontrollera eller råkar skriva fel.

Läs mer om Log-IT:s applikationer

Centralisering och automatisering
Man kan sammanfatta nyttan med Log-IT:s system genom centralisering och automatisering. All data som registreras samlas i en molnlösning som användarna kan komma åt via app eller webbläsare. Några exempel på hur informationen sedan kan nyttjas är genom att utläsa trender, se om det finns risk för hårdvarufel eller om något behöver bytas ut.
– Att kunna avgöra när kompressorerna börjar bli trötta och kräver service i en exempelvis en biobank, en inkubator eller en cellodling är ovärderligt. Möjligheten att upptäcka kommande problem i förväg gör att man aldrig behöver stå med skägget i brevlådan när något havererar, utan man hinner åtgärda risker i tid. Den här typen av övervakning är också ett utmärkt verktyg för felsökning och för att identifiera om det finns brister i till exempel rutiner, träning eller utbildning. Kort sagt ger det en bättre grund för att fatta beslut.

Nära 30 års erfarenhet
Log-IT:s lösning skiljer sig från enklare temperaturövervakningssystem på flera punkter. Med nästan 30 års erfarenhet av produktövervakning för Nordens stora läkemedelsbolag kan Patrik lova en oöverträffad tillförlitlighet och datasäkerhet i kombination med mycket hög tillgänglighet.
– Vi kan inte tumma på kvaliteten. Våra kunder ställer omfattande krav på lösningarna och förutsätter dokumenterade och validerade system. Därför vet vi att vi levererar produkter som lämpar sig väl även för sjukvårdsmiljöer, konstaterar Patrik.

Kontakta Log-IT

Ökar kvalitet och säkerhet
Log-IT:s starka fokus på kvalitet och tillförlitlighet har gett resultat. 2016 utsågs de till Gasell-företag av DI och 2017 nominerades företaget till årets exportföretag. Framöver planerar företaget att fortsätta att stärka sina existerande marknader, men även att expandera inom exempelvis logistik och distribution.
– Allt går mot uppkopplade distribuerade system som kommunicerar med varandra. Med samlad data kan man se sammanhang och trender som inte går att upptäcka om man bara granskar enskilda parametrar eller verksamheter. I slutänden syftar detta till att förbättra processer och ge bättre styrning, vilket i sin tur höjer den totala kvaliteten och säkerheten. Det finns alltså mycket att vinna på att ta kontrollen över sina kritiska miljöer, avslutar Patrik.

Om Log IT

Log IT är en del av Brookhaven Instruments AB

Vi levererar robusta och pålitliga övervakningssystem till konkurrenskraftiga priser. Systemet övervakar kritiska parametrar såsom bland annat temperatur, relativ fuktighet, differenstryck, exponering av ljus, ultraviolett ljus och koldioxid. Systemet passar bra inom sjukvård, läkemedelsproduktion, livsmedelsindustrin och kultur- och museisektorn.

Vi har inom företaget mer än 50 års erfarenhet av att designa, installera, validera och underhålla övervakningssystem i Norden.

E-post: info@log-it.se
www.log-it.se