Icketermisk katalys minskar post-operativ infektionsrisk kraftigt

Brookhaven Instruments utmärker sig återigen som en föregångare inom medicinteknik genom sin investering i franska luftrenaren Calistair. Genom att kombinera tre tekniker sänks den mikrobiologiska belastningen inom vården och möjliggör att snabbt komma tillrätta med virusrelaterad eller mikrobiologisk kontamination. Calistair har tagits fram för att just sänka mikrobiologisk belastning på exempelvis infektions-, brännskade-, cancer- eller […]

Utbildningsdag ska vända den negativa trycksårs-trenden

Även om 90 procent av alla trycksår i vården kan förebyggas ökar antalet patienter som drabbas. För att vända den negativa trenden anordnar Care of Sweden utbildningsdagen Stoppa Trycksår i november.

Nya e-hälsolösningar ökar patientsäkerheten dramatiskt

Frigör potential med e-hälsolösningar