Utbildningsdag ska vända den negativa trycksårs-trenden

Även om 90 procent av alla trycksår i vården kan förebyggas ökar antalet patienter som drabbas. För att vända den negativa trenden anordnar Care of Sweden utbildningsdagen Stoppa Trycksår i november.

Nya e-hälsolösningar ökar patientsäkerheten dramatiskt

Frigör potential med e-hälsolösningar