Nytt logistiksystem ska lösa akutens utmaningarPå en akutmottagning kan snabb tillgång till information innebära skillnaden mellan liv och död. Men trots dess unika utmaningar har den svenska akutvården hittills inte utrustats med specialbyggda it-system. Det ska den svenska startupen Aweria ändra på.

– Det som skiljer akutsjukvården från övrig vård på sjukhuset är att vi har väldigt komplexa flöden och ett högt tempo. Så de system som används för resten av sjukhuset, där personalen ofta har mer tid på sig och vet vilka patienter de kommer att träffa, fungerar inte riktigt på akuten, säger Awerias vd Karl Ahlstedt.

Specialutvecklade system för akutvården, så kallade best-of-breed-system, används flitigt i många andra länder. Att svenska sjukhus inte förrän nyligen börjat använda sig av dem kan delvis bero på att akutsjukvård inte har funnits som basspecialitet inom den svenska vården förrän 2015.

– Akuten har traditionellt bemannats av läkare från andra specialiteter, som har sett akuten som en tillfällig arbetsplats. Därför har det inte funnits tillräckligt starka incitament att driva införandet av bättre it-stöd. Nu finns det specialister inriktade på att göra hela sin karriär inom akutsjukvården. Så vi upplever att det börjar bli en helt annan efterfrågan på den här typen av lösningar, säger Karl Ahlstedt.

  Det har också skett en stor utveckling inom interoperabilitetsområdet de senaste åren. Idag är det betydligt enklare att integrera och dela data mellan olika system, vilket är en viktig faktor.

Karl Ahlstedt startade Aweria med målsättningen att förbättra hur it-stöd används inom akutvården. Under sitt arbete som it-konsult i ett projekt i vården såg han att de vanliga journalsystemen som resten av sjukhuset förlitade sig på inte fungerade på akuten. Gränssnitten var för omständliga och långsamma, vilket ledde till att personalen använde penna och papper istället. Det saknades också lösningar för att kunna ta del av vårdinformation för patienter som kommer till akuten via annan vårdinstans.

  Tidigare har varje steg i den akuta vårdkedjan saknat kopplingar mellan sina system. Vid varje överlämning, till exempel mellan ambulans och akutmottagning, riskerar man att tappa viktig information. Vi samordnar all data så att vi får en sammanhängande vårdkedja, där informationen följer patienten genom hela processen. Personalen behöver inte tänka på var informationen finns utan de har tillgång till den hela tiden via våra appar.

 

»Vi har kunnat visa att detta är ett lyckat koncept för ambulans- och akutsjukvården. Så nu har vi alla förutsättningar för att kunna ta Aweria till nästa nivå«

Läs mer om Awerias journalsystem för den akuta vårdkedjan.

Aweria används idag av Norrbottens Läns Landsting, Västerbottens Läns Landsting och Region Halland, som håller på att införa systemet. Från användarna har de fått väldigt positiv respons om att systemet frigör mycket tid och minskar stressen. Aweria lägger stort fokus på att arbeta nära användarna och lyssna på deras input. Design och användarvänlighet är enligt Karl Ahlstedt nyckeln till att hjälpa vårdpersonalen i sitt arbete.

– Våra användare säger att det är många minuter per patient som frigörs i varje moment. Så det finns stora vinster med att ta ett sådant här helhetsgrepp på akutsjukvårdens informations- och logistikhantering. Personalen får en mycket bättre överblick och berättar hur patientsäkerheten har ökat och att samarbetet mellan ambulans och akutmottagningen har förbättrats.

Aweria satsar nu på att fler landsting ska kunna ta del av lösningen samtidigt som de utvecklar nya tillämpningsområden. Nästa år lanserar de en ny applikation för ambulanspersonal tillsammans med mjukvara som låter vårdlogistiker utnyttja systemets data för att simulera vilka effekter potentiella processförändringar kan ge.

– Vi har kunnat visa att detta är ett lyckat koncept för ambulans- och akutsjukvården. Så nu har vi alla förutsättningar för att kunna ta Aweria till nästa nivå, säger Karl Ahlstedt. 

 

Aweria är en tech-startup inom hälso- och sjukvård. Bolaget utvecklar en IT-plattform som effektiviserar akutsjukvården genom att samordna all information kring den akuta patienten, hela vägen från larmcentral, via ambulansen och in på akutmottagningarna. Via PC och iPads kan sjuksköterskor och läkare överblicka alla flöden och lättare koordinera sitt arbete.

Den 30 november deltar Aweria på IT i vården-dagen och den 5 december på Tieto Forum där de presenterar den senaste utvecklingen inom digitalisering av ambulans- och akutsjukvården.

Läs mer på www.aweria.com

Karl Ahlstedt. vd för Aweria.

Karl Ahlstedt. vd för Aweria.