Säkert moln för vården!

Efter mångårig erfarenhet från samhällsviktiga verksamheter har Tutus Data nu börjat erbjuda sina IT lösningar gällande säker digital kommunikation även till sjukvården. Lösningarna bygger på hög integritet, är placerade i Sverige och bygger på försvarsmaktens höga krav och ramverk.

Digitalisering tillsammans med vården är vägen framåt

Aurora Innovation har förbättrat både arbetsmiljön och kommunikationen inom vården, framförallt med sin uppfinning: tidsangiven återuppringning, som cirka 70 procent av Sveriges befolkning använt.