Säkert moln för vården!Efter mångårig erfarenhet från samhällsviktiga verksamheter har Tutus Data nu börjat erbjuda sina IT-lösningar gällande säker digital kommunikation även till sjukvården. Lösningarna bygger på hög integritet, är placerade i Sverige och bygger på försvarsmaktens höga krav och ramverk.

Sedan Tutus Data etablerades i mitten 1990-talet har bolaget utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt samhällskritiska verksamheter där statliga myndigheter såväl som kommuner och regioner ingår. I takt med att Coronapandemin har drivit på digitaliseringsutvecklingen har dessa lösningar visat sig ovärderliga för att säkert kunna kommunicera kring känslig information, speciellt på distans.

– Våra användare har länge varit trygga i vetskapen om att våra lösningar är granskade och godkända på hög nivå vilket vi nu tar med oss in i den nya situation samhället befinner sig i, säger Mikael Andersson, försäljningschef på Tutus Data.

Första säkra svenska molnet
Redan idag används Tutus plattformar inom säkra digitala möten, hantering och överföring av hemlig information. Medan bolagets lösningar primärt riktar in sig på samhällskritiska funktioner, passar de också ypperligt för digitalisering inom sjukvården.

– Idag är det populärt med molnlösningar, som exempel vår egenutvecklade videoplattform som är framtagen och hanteras av säkerhetsklassad personal och står i säkerhetsklassade lokaler. Därför passar den särskilt väl för vårdens behov av säkra digitala möten. Tillsammans med överföring och lagring av känslig information erbjuder vi som första svenska företag det första säkra svenska molnet.

Läs mer om Tutus säkra videokonferensplattform

Användarvänliga tjänster
Tutus nya molntjänst omfattar säkra verksamhetssystem som videomötesplattform, lagringsyta och avancerad filkryptering för hög integritet. Tjänsten är avsedd för organisationer där det finns särskilda behov av att hantera känslig och sekretessbelagd information.

– Processen är enkel; vi levererar en säker dator inklusive mobilt kryptomodem och färdiga verksamhetssystem som säkra digitala möten, programvara för krypterad överföring, samt standardprogram för verksamheten. Det är ett färdigt paket med sjukvården i fokus; därmed kan organisationen komma igång med till exempel digital smittspårningshantering, lämna, hämta och dela information på säkert vis och mycket mer i en egen, säker vårdbubbla.

Så arbetar Tutus Data med filkryptering

Full service och support
Framöver kommer Tutus Data att fortsätta utveckla sin tjänst för att hantera flera verksamhetssystem på ett säkert sätt.

– Självklart erbjuder vi alla organisationer stöd som inkluderar support, teknisk rådgivning, systemdesign och utbildningar, avslutar Mikael.

Kontakta Tutus Data för mer information

Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992. Vi har sedan dess utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation.

Som ett oberoende företag samarbetar vi med näringsliv och myndigheter för att kunna tillhandahålla pålitliga, säkra och kostnadseffektiva krypteringslösningar som kan möta deras säkerhetsbehov.

Alla våra produkter är godkända på nivån Restricted / Begränsat hemlig för såväl EU som på nationell nivå.

Tutus är huvudleverantören av myndighetsgodkända och -certifierade IT-säkerhetsprodukter i Sverige och vi gör stadiga framsteg mot målet att bli en ledande leverantör av godkända IT-säkerhetsprodukter också inom EU.

www.tutus.se