Digitalisering tillsammans med vården är vägen framåtStändigt fyllda väntrum och stressade sjuksköterskor med telefoner i händerna. Tänk hur annorlunda vårdsituationen såg ut innan digitaliserad kommunikation. Aurora Innovation har förbättrat både arbetsmiljön och kommunikationen inom vården, framförallt med sin uppfinning: tidsangiven återuppringning, som cirka 70 procent av Sveriges befolkning använt.

 

Aurora Innovation vill göra det enklare för människor att kontakta varandra. De erbjuder kommunikativa lösningar med bland annat tidsangiven återuppringning som automatiserar patientkontakten. Till exempel kan det kopplas till journalsystem, digitala anamneser och andra digitala verktyg som hjälper både patienter och vårdpersonal. Produkterna ger även möjligheten att kunna skifta mellan samtal, video, chatt och sms. Vårdpersonalen får en bättre överblick och möjlighet att kunna vara förberedda inför kontakt med patienter. Resultatet blir en mer kvalitativ och effektiv kommunikation. 

Intresserad av Aurora Innovation? Klicka här

– Vi är en del av automatiseringen mellan vårdpersonal och patientflöden, allt för att underlätta för hälso- och sjukvården. För patienter ökar det sättet att kunna kommunicera med sin hälso- och sjukvård, men så mycket mer för vårdpersonalen. En effektiv och automatiserad kommunikationslösning kan spara sekunder eller minuter vilka kan vara skillnaden mellan liv och död i vissa fall, säger Petra Månsson, marknadschef på Aurora Innovation. 

Välförberedd kontakt på patientens villkor

För vårdpersonal sätter digitala kommunikationslösningar prägel på hela vårdsystemet – från möjligheten att se digitala anamnesen och enkelt kunna koppla samman det med patientens journal innan kontakt med patient ökar både kvalité och effektiviserar mötet. Ibland räcker en chatt och i andra fall behövs ett videosamtal. Med Aurora teleQ finns chansen att skifta kanal direkt i samtalet – till exempel från telefonsamtal till videosamtal snabbt och enkelt. Allt för att underlätta både för patient och vården.

Här kan du läsa mer om Aurora teleQ

– Vi har alltid jobbat nära våra kunder och utvecklar det vi ser behov av. Vårt relativt nya koncept är Aurora Care som vårdar och utvecklar verksamheters digitala kommunikation. Det växte fram då vi såg ett behov hos våra kunder som vill optimera sin verksamhet och se över sina kommunikationslösningar.

Ett annat behov som Aurora Innovation har uppmärksammat är en gemensam plattform för e-strateger och verksamhetsutvecklare att få utbyta idéer och tankar kring framtidens vård. Därför har de startat ett nätverk för just dessa grupper inom vården.

Nätverksträffar

Aurora Innovations nätverk för verksamhetsutvecklare och e-strateger har cirka 30–40 medlemmar som ses årligen för att diskutera sina behov, utmaningar och sin framtidstro. De har gästats av bland annat Roger Molin, analytiker på Sveriges Kommuner och Landsting. På ett frukostseminarium den 22 maj gästar också Mats Olsson, framtidsstrateg från Kairos Future. 

Läs mer om nätverksträffen den 22 maj här

– Digitalisering tillsammans med sjukvården är vägen framåt. Konceptet är att hjälpa och genom att erbjuda en nätverksplattform för verksamhetsutvecklare och e-strateger så kan de enklare samarbeta och hjälpa varandra. I längden hoppas vi att det gör det enklare med den digitala transformationen för både patienter och vården. Vi planerar nätverksträff en gång årligen men medlemmarna får kontinuerligt ta del av nyhetsbrev och webbinarier, förklarar Petra Månsson.

Aurora Innovation på Vitalis 2019

Den 21–23 maj finns Aurora Innovation tillgängliga på Nordens ledande e-hälsomöte Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg. På plats B0807 kommer deras monter stå, och även en anslagstavla att interagera med. På den är du välkommen att sätta upp upp dina funderingar eller bara stanna till för att prata en stund.

– Ambitionen är en mer tillgänglig värld, avslutar Petra Månsson. 

 

Sedan starten har vi utvecklat och driftsatt våra kommunikationslösningar själva. Det gör att vi kan erbjuda flexibla kommunikationslösningar till alla företag och organisationer. Vi har hjälpt sjukvården med tillgänglighet i över 20 år och nu tar vi det ett steg till och följer regeringens satsning på e-hälsa inför 2025.