Framtidens vårdbemanning är härTidigare har vårdbemanning varit både dyrt och tidskrävande men nu finns en ny tjänst som kan komma att ändra på det.
Medpeople har tagit fram en app som gör det möjligt för vårdgivare att sänka sina kostnader och spara tid.
– Vi bemannar cirka 65 procent av alla uppdrag vilket är mer än vad bemanningsföretagen lyckas med, säger Kave Soultani, vd på Medpeople.

Vårdbemanningen i Sverige kostar cirka 5,5 miljarder kronor per år. Det beror exempelvis på att sjukhus måste ha ett bemanningskoordinatorer, ofta sjuksköterskor eller undersköterskor, som måste arbeta med bemanningen på heltid istället för att ägna sig åt våra sjuka. 

Bemanningsprocessen är också ofta komplicerad där bemanningspersonal på sjukhus skickar information till bemanningscenter eller landstinget, som skickar vidare den till ett bemanningsföretag som lägger in den i sitt system. Därefter ska de ringa till konsulter som behöver svara i telefon eller på mejl för att bekräfta att de kan arbeta. När en konsult bekräftat ett pass ska bemanningsföretaget återkoppla till landstinget eller bemanningscentret som i sin tur måste återkoppla till bemanningspersonalen. Den här krångliga, tidskrävande och dyra processen har nu Medpeople en lösning på.

Medpeople har samlat alla viktiga bemanningsfunktioner i en app. Löst räknat kan detta nya sätt att bemanna på komma att spara in 1 miljard kronor i kostnader inom vården. Sedan finns det ytterligare skattepengar att spara in på Medpeoples tidseffektiviseringen för sjukvårdens bemanningspersonal, bemanningscenter och landsting. 
– Vår app är väldigt enkel att använda. Sjukhuset behöver enbart lägga in sin beställning som sen går ur direkt till konsulten. Det här sparar tid och pengar eftersom det inte behövs några mellanhänder, säger Kave Soultani, vd på Medpeople.
Är du nyfiken på att veta mer om Medpeople? – klicka här 

Han förklarar att deras system för vårdbemanning omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Allt man behöver göra är att skapa ett schema vid ett tillfälle som konsulter sedan får tillgång till. Man slipper också bevaka systemet och får istället ett sms på mobilen när en ansökan kommer in. I appen kan man även se sjuksköterskor och läkares cv:n och utvärderingar från andra vårdgivare, tidsattestera och godkänna en konsults arbetade pass.
– Med Medpeople kan ni enkelt dra bort 15 procent i bemanningskostnader samtidigt som konsulten får en högre lön även om ni som vårdgivare betalar mindre vid upphandlingen, säger Kave.

Hämta appen här

Presenteras av:

inline_lockup_solid

Välkommen till framtidens vårdbemanning
Medpeople lanserade under 2017 med ett tydligt mål, att förenkla och effektivisera bemanningen inom vården i Sverige. Med Medpeople vill vi göra skillnad på riktigt och bidra till en bättre vård, ett bättre arbetsklimat för vårdpersonal och lägre kostnader för vårdgivare. Vårt nya sätt att bemanna kommer på sikt att spara vården och samhället 1-3 miljarder kronor.

Med Medpeople har vi skapat ett nytt sätt för legitimerad vårdpersonal att hitta och ta tillfälligt vårduppdrag. Genom att ta bort alla mellanhänder kan vi effektivisera bemanningen och erbjuda mer flexibilitet och bättre villkor till sjuksköterskor och läkare som vill jobba extra, samtidigt som vi sänker kostnader och möjliggör tidsbesparingar åt vårdgivare över hela Sverige.

I vår plattform matchas vårdpersonal och vårdgivare direkt med varandra utifrån krav på kompetens, lönenivå och erfarenhet. Hela flödet, från ansökan till tidrapportering sköts direkt i appen. Medpeople är ett modernt sätt att bemanna, utan dyra mellanhänder och manuell hantering.