Få din kropp i balans med fotobiokemisk laserEn överväldigande majoritet av de som söker vård i Sverige idag gör det på grund av sjukdomar relaterade till stress och vårt sätt att leva. Samtidigt har vi en vård som inte är anpassad för att hantera dylika problem i form av utbrändhet depression och andra diagnoser. Det vill Arch of Scandinavia råda bot på.

Arch of Scandinavia AB är ett ungt företag med en stor vision – att hjälpa människor att vara arbetsföra och kunna leva ett fullgott liv. Medarbetarna kommer från en mängd olika områden och har väldigt olika kompetenser, men något de alla delar är att de har ett unikt perspektiv på hur framtidens vård skulle kunna se ut.

– Diagnoser relaterade till vårt sätt att leva är ett enormt problem idag, men det finns i många fall väldigt få alternativ för att behandla eller bota dem. Därför började vi som utomstående scanna marknaden för att hitta teknologier, metoder och produkter som är vetenskapligt validerade och klarar att stå på egna ben, säger Christian Franzetti, vd för Arch of Scandinavia.

Noggranna kliniska tester
De verktyg som företaget hittar utvärderas sedan grundligt innan de testas empiriskt på kliniker för att säkerställa att de tryggt kan användas i vården. Därefter bygger Arch of Scandinavia upp kliniker runt dessa verktyg för att hjälpa sina klienter tillbaka till livet.

– Vi har det världsledande amerikanska företaget Erchonia i ryggen och vårt främsta verktyg är deras FDA-godkända lågenergilaser, vars fotonenergi kan justeras till att vara effektiva mot en mängd olika problem. Redan idag är Erchonia väletablerade inom bla. medicinsk fotvård, kiropraktik och fysios i Sverige, och behandlar allt från sår, cirkulationsproblematik och nagelsvamp till olika diagnoser och smärta.

Erchonias röda laser med våglängd 635 nm användes redan i början av 2000-talet inom fettkirurgi i USA. När lasern applicerades innan själva fettsugningen upptäckte läkarna snart att fettet blev lättlösligt och klumpfritt, vilket resulterade i att större volymer kunde extraheras och rehabiliteringstiden blev kortare.

- Detta föranledde en hel del forskning kring varför den här effekten uppstod. Det forskarna hittade var att lasern aktiverade en process som kallas för lipolys, den ämnesomsättningsprocess som bryter ned lipider och frisätter fria fettsyror, kroppens viktigaste oxidativa bränsle.

Samma effekt utan operation
Att använda Erchonias laser gav alltså samma effekt utan att behöva operera, vilket var en stor upptäckt. Sedan dess har forskningen inom området fortsatt och effekten har bevisats om och om igen i en stor mängd olika studier med hundratals deltagare. Dessa studier har också granskat vad som händer med fettet, hur blodfetterna reagerar, om insulinresistensen påverkas och mycket mer.
– Alla resultat blev positiva och inte nog med det – till skillnad från vid operation lämnar lasern hälsosamma fettceller efter sig, vilket är oerhört viktigt, då fettcellerna är en stor del av det endokrina systemet. Får man friska celler ökas den metaboliska omsättningen och hela kroppen för en ökad produktion av de mycket viktiga proteinhormoner som fettcellerna producerar, berättar Christian.

Dubbelblindad studie, 140 personer. Med Verjulaser och mild ketogenic diet, efter 10v visar endast en person fortfarande diabetes 2-markörer. Med endast diet var det endast 6 personer som INTE hade diabetesmarkörer. Efter 18 månaders uppföljning, är det 4 st i den aktiva gruppen som har diabetesmarkörer, medan det är 64 st i kontrollgruppen. 2 st i kontrollgruppen har avlidit.

Permanenta effekter
Idag finns ett antal kliniker i framförallt Stockholm och Oslo som har fört lasern till Norden och resultaten är över förväntan. På senare år har Erchonia även utvecklat en grön laser som är riktad mot sjukvården, på 532 nanometer. Dessa biokemiska lasrar har flera FDA 510K, med fas III kliniska studier för icke-invasiv behandling av fetma och på celluliter, alltså den högsta klassificering som medicinska produkter kan ha.
– Detta är ett fullgott alternativ till fettkirurgi och gastric bypass, med inga som helst biverkningar. Lasern används både till kosmetiska och medicinska sammanhang och uppföljningsstudier 12 månader efter behandlingstillfällena visar på bibehållen effekt. De klassas alltså som en permanent behandlingsmetod.

Behandlar NPF-diagnoser
Arch of Scandinavia är via sitt samarbete med Erchonia i nuläget världsledande på forskning inom området biokemisk laser. Nästa stora genombrott sker just nu inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom och autism och demenssjukdomar.
– I framtiden tror jag att vi kommer att kunna se goda resultat både på Alzheimers, demens, utbrändhet, kronisk smärta och mycket mer, med behandlingar noggrant grundade i klinisk medicinsk forskning. Flera av dessa diagnoser behandlas redan idag på kliniker

Trots att lasern har bevisad klinisk effekt har den svenska sjukvården ännu inte anammat tekniken. Christian uttrycker en viss frustration över att verktyget ännu räknas som en komplementär metod oaktat 17 FDA 510K, dubbelblindade, placebokontrollerade, randomiserade och multicentrerade studier av högsta klass.
– En klient med kronisk ländryggsmärta skulle kunna bli fri från smärta utan att överhuvudtaget behöva opioider som exempel. Det här är för bra för att ignoreras och vi fortsätter att kämpa för att komma in i den offentliga vården, avslutar han.

Arch of Scandinavia är distributörer och utbildare för Erchonia Corporations medicinsktekniska utrustning i Skandinavien. Sedan 2015 har AOS byggt och utvecklat kliniker med teknisk plattform samt utbildat terapeuter via Arch Academy inom applicerad neurologi. Under 2019 öppnade vi vårt första showroom på Östermalm i Stockholm, för kombinerad klinikverksamhet samt föreläsningar och möten. Huvudkliniken finns i Falun.

Arch of Scandinavia AB
Nybrogatan 56,
Östermalm, Stockholm

Tel: 08 - 773 33 99

www.erchonia.com

AoSC Newsdesk

AoSC på YouTube