Icketermisk katalys minskar post-operativ infektionsrisk kraftigtBrookhaven Instruments utmärker sig återigen som en föregångare inom medicinteknik genom sin investering i franska luftrenaren Calistair. Genom att kombinera tre tekniker sänks den mikrobiologiska belastningen inom vården och möjliggör att snabbt komma tillrätta med virusrelaterad eller mikrobiologisk kontamination.

Calistair har tagits fram för att just sänka mikrobiologisk belastning på exempelvis infektions-, brännskade-, cancer- eller operationskliniker, eller på andra ställen inom sjukvården där säkerheten behöver höjas. Brookhaven Instruments säljchef, Patrik Bengtsson, berättar att även om tekniken är ny har den redan använts med stor framgång på en mängd franska sjukhus.
– Generellt är luftbehandlingssystemen på sjukhus inte de allra bästa. Detta är ett sätt att ställa in en enhet som kraftigt minskar den mikrobiologiska belastningen, såväl bakterier och fungi som virus. Tack vare att det blir många luftomsättningar går det snabbt att få ner belastningen i ett rum, så Calistair passar för alla utrymmen med infektionskänsliga patienter.

Se Brookhaven Instruments produkter

Inte bara rent utan sterilt
Det finns ett flertal andra luftreningsprodukter som reducerar partikulära föroreningar, men hittills ingen annan som också åtgärdar mikroorganismerna. Patrik berättar att det beror på en kombination av flera tekniker, som fångar och sedan renar föroreningarna.
– Det är en unik kombination av icketermisk katalys, en UV-ljusaktiverad katalysator och olika typer av filter. Föroreningarna fångas in, mikroorganismerna dödas av och luften som kommer ut på andra sedan är inte bara ren – den är steril.

Eftersom Brookhaven Instruments även marknadsför produkter för just mätning av luft och luftkvalitet, kan företaget mäta Calistairs effektivitet på biologisk aktivitet i realtid. Patrik konstaterar att det innebär ytterligare ett bevis på luftrenarens effektivitet.

Avdödar 95procent
Calistair är även ett utmärkt verktyg i den rådande situationen med spridningen av Coronavirus (Covid-19). Det har redan gjorts valideringsförsök på ett framstående, franskt forskningsinstitut, vilka visar på 95 procents avdödning av bakterier och fungi. Preliminära resultat för virus visar på avdödning på samma nivå.
– Det gäller inte bara den aktuella varianten av Coronavirus, utan även exempelvis SARS och MERS. Eftersom virus av dessa typer återkommer med någon slags regelbundenhet är detta ett effektivt sätt att snabbt minska potensen och därmed riskerna för både patienter och personal.

Läs om Brookhavens leasinglösningar

Minskar infektionsrelaterade dödsfall
Det huvudsakliga syftet med luftrenaren har dock inte med Coronavirus att göra, utan målet är att ha en reell inverkan på det höga antal patienter som dör av postoperativa infektioner.
– I Sverige räknar man på att omkring 1000 personer dör varje år i sviterna efter postoperativa infektioner. Det är många gånger fler än som dör i trafiken, men det är inget man pratar om, trots att vården tampas med allt från mikrobiologisk aktivitet till multiresistenta bakterier. Med Calistair minskar infektionsrisken kraftigt, så det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra här, konstaterar Patrik som avslutning.

Brookhaven Instruments

Vi har under många år levererat övervakningssystem till läkemedelsindustri och sjukvård. Med tillskottet av Calistair ger vi nu också möjlighet till allt från mätning av mikrobiologisk aktivitet i realtid till avdödning av mikroorganismer och virus både via Calistairs produkter men också genom väteperoxiddekontaminering. Vi levererar det mesta i form av tjänster så det går även bra att hyra under kortare tid. Vi är unika genom att också kunna mäta och bevisa i realtid hur den mikrobiologiska belastningen ändras efter åtgärd.

Vi har inom företaget mer än 50 års erfarenhet av att designa, installera, validera och underhålla övervakningssystem i Norden.

E-post: info@brookhaven.se
Web: www.brookhaven.se