Öppna journalsystem – en nyckel till att digitalisera sjukvårdenAtt elektroniska patientjournaler lagras i slutna system är det största hindret mot att fullt ut digitalisera sjukvården. I Sverige vill Tieto nu ta en ledarroll för att bygga ett öppet ekosystem för elektroniska journaler, som både ska förbättra sjukvården och skapa nya arbeten.

I årtionden har elektroniska patientjournaler (även kallat electronic health records eller EHR) designats för att lagra sin data i skyddade format som är unika för varje leverantör. Men när sjukvården nu rör sig mot att bli allt mer ”datadriven” har detta tillvägagångssätt börjat orsaka allvarliga problem.

– Det största problemet är att det blir omöjligt att få en helhetssyn över en patients sjukdomshistoria. Genom hela livet samlar vi in mängder av värdefull hälsodata men den lagras inom olika applikationer och i proprietära format. Det går visserligen att göra integrationer men det är väldigt komplicerat och dyrt, säger Tomaž Gornik, ordförande för openEHR Foundation och vd för Marand.

Ett stort problem med de proprietära formaten är att de hindrar institutioner från att dela data med varandra. Ännu mer oroande är dock att de även gör det svårt att dela data inom enskilda institutioner, exempelvis sjukhus, som i regel har många olika typer av applikationer för att hantera en uppsjö av olika behov. Ofta försöker sjukhusen lösa problemet genom att hitta en leverantör med ett system som kan ”göra allt” men de systemen täcker ändå bara behoven som de ser ut just nu. Med tiden kommer nämligen nya behov att uppstå och för att hantera dessa måste nya applikationer utvecklas och dessa använder ofta inte samma format som det ursprungliga systemet.

– Vanligtvis har sjukhusen mängder av applikationer, vissa känner de inte ens till. Det finns exempel på sjukhus som har medgivit det här problemet och siffrorna är enorma, så många som 500-1000 olika applikationer inom ett sjukhus. Så det här med ”en appliaktion” det finns egentligen inte, förklarar Tomaž Gornik.

 

»Vi ser en framtid där klinisk programvara kommer och går men där datan blir kvar och vi ser även att kunderna efterfrågar en ”best-of-breed-lösning” snarare än att bli låsta till en leverantör«

För att tackla den här utmaningen har stiftelsen openEHR Foundation utvecklat ett standardiserat format, openEHR, som säkerställer att datan inte kontrolleras av någon enskild leverantör. Målet med formatet är alltså att skapa ett öppet ekosystem inom vilket leverantörer kan utveckla applikationer som delar data mellan varandra.

Läs mer om openEHR.

Stiftelsen har varit verksam i över 25 år men med ett ökat fokus på digitalisering inom sjukvården har deras standardiserade format blivit allt mer populärt de senaste åren. En bidragande orsak till populariteten är också att de stora bolagen inom den här sektorn på senare år blivit utmanade av små och innovativa blogg som riktat in sig på specifika nischer. De bästa it-systemen levereras därmed inte längre av en enskild leverantör utan är snarare av mix av system från många olika leverantörer. Ett av de senaste bolagen som uppmärksammat den här trenden är Tieto, som nyligen anammat openEHR.

– Tieto har tidigare varit ganska ”stängda”. Vi har haft monolitiska system med proprietära dataformat men vi har insett att världen förändras. Vi ser en framtid där klinisk programvara kommer och går men där datan blir kvar och vi ser även att kunderna efterfrågar en ”best-of-breed-lösning” snarare än att bli låsta till en leverantör. Dessutom har vi insett att vi inte kan vara bäst på allt utan att vi ska leverera ”kärnan” och sedan arbeta med ett ekosystem av specialiserade partnersystem, från en mängd olika leverantörer, säger Johan Höglund Vice President för Healthcare and Welfare på Tieto.

 

»Vi tror att innovation inom sjukvården, till stor del, kommer komma från mindre företag och den här kulturen finns redan etablerad i Norden«

Enligt Johan Höglund är övergången till openEHR inte heller bara en fråga om att förse sjukhusen med de bäst möjliga applikationerna. Det handlar minst link mycket om innovation och arbetstillfällen. Utifrån Johan Höglunds synpunkt är proprietära format nämligen ett stort problem eftersom de tvingar svenska sjukhus att köpa monolitiska EHR-system. Så som marknaden ser ut innebär det att utbudet begränsas till de stora amerikanska leverantörer som bygger allomfattande system.

En effekt av detta blir därmed att små och innovativa svenska företag blir mer eller mindre blockerade från att etablera sig på marknaden. Därför tror Johan Höglund att ett öppet ekosystem, baserat på openEHR, kommer att ge Sverige den bästa möjligheten att både förbättra sjukvården och samtidigt skapa nya arbeten inom den här tillväxtindustrin. På den punkten håller även Tomaž Gornik med.

– Vi tror att innovation inom sjukvården, till stor del, kommer komma från mindre företag och den här kulturen finns redan etablerad i Norden. Därför är det förvånande för mig att människor köper de här ”megasviterna” som begränsar dem och deras framtid – för att inte tala om att det ökar deras kostnader.

Läs mer om Tietos tjänster för e-hälsa

Video: Vad är OpenEHR?

Presenteras av

 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovations- samarbeten och ekosystem.
www.tieto.se


 Läs mer om openEHR Foundation och deras arbete med en öppen standard för EHR-system på www.openehr.org.

Johan-bild-225

Johan Höglund, Vice President för Healthcare and Welfare på Tieto.

 

Tomaž Gornik, ordförande för openEHR Foundation och vd för Marand.

Tomaž Gornik, ordförande för openEHR Foundation och vd för Marand.