Plattformen som lägger grunden för en effektiv och kvalitetssäkrad vårdDet finns patientmöten som fungerar väl digitalt, likväl som det finns tillfällen som kräver ett fysiskt möte. Idag är människans vardag till stor del digitaliserad och framtidens vård måste kunna möta patienternas behov, oavsett på vilken plats mötet bör ske.

Befolkningen blir äldre och äldre och antalet kroniskt sjuka patienter ökar. Att leverera kvalitativ vård på samma sätt som förr är en utmaning, resurserna räcker ofta inte till. Digitalisering och e-hälsa är lösningen och innebär möjligheter att förändra och förbättra arbetsmiljön och processerna inom vården. Grundarna till Visiba Care såg ett behov av att göra vården mer tillgänglig, effektivisera vårdflödet och säkerställa möjligheten till en sammanhållen och kvalitativ vårdkedja, oavsett om mötet med patient sker digitalt eller via ett fysiskt möte. Genom nära samverkan med vården har man utvecklat en digital plattform förankrad i dagliga processer och flöden som möjliggör för vårdgivare att utveckla sin verksamhet digitalt.

– Den feedback vi får från läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal är att plattformen är enkel att arbeta med. Den effektiviserar och höjer kvaliteten på vården och mötet med patienterna, säger Johan Gustafsson, CEO på Visiba Care.

Här förklarar vi plattformen på under två minuter

En del av det dagliga arbetet
Plattformen är skalbar och har funktioner som tidsbokning, videosamtal, chatt och drop-in möten, allt för att underlätta och förbättra arbetssituationen och patientbemötandet. Digitala möten ökar tillgängligheten och frigör tid till att ge bästa möjliga vård till patienterna.

– För oss var användbarheten viktig i utformandet, plattformen ska vara enkel och självklar att använda. Den implementeras i befintliga system och verksamhet vilket innebär att det är vårdgivarens varumärke som exponeras mot patienten hela tiden, säger Johan.

Löser många utmaningar
Dagens patient lever ett digitalt liv och har en förväntan att även kunna ta del av vården digitalt. Vårdgivare behöver hänga med i den digitala utvecklingen när allt fler patienter väljer digitala kanaler för att få kontakt med vården. I takt med att de demografiska förändringarna och utmaningarna vården står inför börjar synas kommer det märkas att de som inte tar tillvara på de digitala hjälpmedel som finns kommer ha svårt att få verksamheten att gå ihop.

– Vi ser att det ökade patienttrycket kommer att hanteras av den befintliga vården. Det är därför avgörande att dessa aktörer hänger med och anpassar sitt erbjudande till patientens digitala livsstil. Men en digital plattform är även avgörande för hur läkare och sjukvårdspersonal ska kunna optimera sin arbetstid, säger Johan.

Förbättrar vårdgivarens verksamhet
Visiba Care möjliggör att hantera fler patienter kvalitativt. Vårdpersonal upplever en större flexibilitet i arbetet då de har möjlighet att jobba på både den digitala och fysiska mottagningen. Något som många ser som ett skönt avbrott. Genom att effektivisera och optimera både daglig kontakt med patienter och administrativt arbete ökar det tillgängligheten för patienterna.

– Vi har till exempel bra siffror kopplat till funktionen med notifikationer där vi har kunnat halvera antalet utebliva patientbokningar. Genom att jobba målmedvetet med notifikationer och påminnelser hos båda parter kan vi säkerställa att bokad tid blir av. Där har vi kunnat minska onödiga kostnader hos våra kunder markant, berättar Johan.

Kontakta oss och läs mer på: Visiba Care

 

Träffa Visiba Care på Vitalis
Kom och träffa oss på Vitalis 21-23 maj 2019. Vi tar med vardagsrummet till vår monter och här kan du få en demo där vi visar hur plattformen fungerar. Eller varför inte titta på film där kunder berättar om hur de använder vår plattform i sin verksamhet. Du hittar oss i monter B03:51. 

Hämta din kostnadsfria bjudkod till utställningen och läs mer här

Vi ser fram emot att ses!

Presenteras av:

Om Visiba Care
Visiba Care har funnits sedan 2014 och är Sveriges ledande plattform för digitala vårdbesök. Kunderna är allt från privata vårdgivare till kommun och landsting med komplexa vårdflöden.

Visiba Care har stor erfarenhet av att införa digitala vårdmöten som en del av en vårdverksamhet. Och har en god erfarenhet av att hjälpa vårdgivare att komma igång och lyckas med en framgångsrik implementation.

Kontakta oss och läs mer på www.visibacare.com