Sveriges mål: bäst i världen på e-hälsa

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Sverige är idag långt ifrån bäst i världen när det gäller digitalisringen av vård och omsorgen. Regeringen har därför satt ett mål att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa inom tio år.

– Målet är att vården ska komma ikapp de andra samhällsfunktionerna, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en intervju i DN.

I dag sköter man det mesta i livet via internet, allt ifrån att handla mat och vitvaror till att deklarera och göra sina bankärenden. Men det är fortfarande ovanligt att sjukvården har sådana tjänster. Nu ska det ändras, regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fattat beslut om en gemensam vision för e-hälsa. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen 2025.

Övriga samhället har gått starkt framåt när det gäller digitalisering, men när det kommer till hälso- och sjukvården och omsorgen förflyttas man ett antal decennier tillbaka i tiden.

Vi behöver effektivare IT-lösningar och E-hälsa, kanske fler ingenjörer i vården som skapar smarta IT-lösningar för patienterna. Dagens unga kommer inte att nöja sig med att först sitta i telefonkö och sen vänta i något kalt väntrum på försenad vårdpersonal.

Men det handlar inte bara om att patienter ska kunna boka tider eller hålla kontakt med vården via e-hälsotjänster. Uppföljning och feedback mellan läkare och patient skulle också kunna underlättas om sjukvården blir mer effektiv. Förhoppningen är även att det skulle minska administrationen inom vård och omsorg. I dag fungerar inte vissa grundläggande it-system optimalt, vilket till exempel innebär att patienter måste registreras flera gånger i olika system.

Digitaliseringskommissionen

Regeringen har nu utsatt en kommission med uppdrag att verka för att det it-politiska målet. Detta gäller inte enbart hälsoområdet utan alla branscher, syftet är att Sverige ska bli bästa i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Detta ska ske med hänsyn till det huvudsakliga ansvar som respektive myndighet och departement inom Regeringskansliet har för att vidta och följa upp åtgärder kopplade till målet för it-politiken. Hela uppdraget är formulerat i kommittédirektiv.

Kommissionens uppdrag har förändrats under utredningstiden och under 2016 är uppdraget att:

  • redovisa kunskapssammanställningar om digitaliseringens effekter på samhället och individen.
  • bistå Regeringskansliet i den fortsatta utvecklingen av digitaliseringspolitiken, bl.a. genom att ta fram underlag.

Kommissionen ska lämna ett slutbesked senast den 31 december 2016.

Ska bli spännande att följa detta arbeta under året och se vad man kommer fram till och vilka åtgärder som måste tas för att nå målet.

Källor:

http://www.dn.se/

https://digitaliseringskommissionen.se/

http://skl.se/

Fakta:

Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – uppnås. Detta ska ske med hänsyn till det huvudsakliga ansvar som respektive myndighet och departement inom Regeringskansliet har för att vidta och följa upp åtgärder kopplade till målet för it-politiken.

Läs mer här:

digitaliseringskomissionen.se