Så ska norsk e-hälsa lyfta svensk vårdGenom att använda öppna gränssnitt har e-hälsoföretaget DIPS hjälpt den norska vården att göra patientdata mer tillgänglig – för rätt personer vid rätt tillfälle. Nu tar företaget sin plattform tills Sverige med förhoppningen att förbättra datahanteringen även i svensk vård.

E-hälsoföretaget DIPS förser idag 85 procent av den norska marknaden med journalsystem och bolaget har avtal med tre av fyra norska sjukvårdsregioner. En stor anledning till den här framgången är att DIPS länge arbetet med öppna gränssnitt för sina it-system. På så vis har man skapat en plattform som gör det enklare att dela patientdatan och som gör den tillgänglig för olika vårdgivare efter behov.

– En patient kanske hemvårdas av en kommun men är samtidigt knuten till en vårdcentral eller en specialist på ett sjukhus. Information måste då kunna delas mellan alla dessa och vara tillgänglig. I Norge har man klarat av att konsolidera detta så att man har färre system installerade och man har fått in en öppen plattform som gör att man koppla ihop systemen och underlätta för innovation, berättar Alexander Theodorsen, vd för DIPS Sverige.

DISP mål är nu att etablera sin öppna plattform även i den svenska vården. Enligt Alexander Theodorsen är nämligen de utmaningar som Sverige står inför, när det gäller e-hälsa, väldigt lika de norska. Skillnaden är dock att Sverige har fler olika vårdgivare som dessutom använder fler it-system.

– Bara i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, som är de tre största regionerna, så har man tillsammans 3 000 olika informationssystem, förklarar han.

För vården innebär denna uppsjö av olika systemen att patientdatan idag ligger uppdelad på olika platser och ofta är otillgänglig när den behövs. Det betyder inte bara att arbetet blir ineffektivt för vårdpersonalen utan blir också ett riskmoment för patienten, då vårdgivaren inte har all relevant information tillgänglig.

 

»DIPS system är tillverkat av kliniker för kliniker. Det är ett system som kliniker kan vara med och anpassa och konfigurera efter de behov som de har«

 

Läs mer om DIPS lösningar här.

 

Det DIPS erbjuder är därför en öppen plattform som samlar all data på en plats och dessutom strukturerar den så att den blir sökbar. Detta innebär ett viktigt steg framåt från de it-lösningar som är vanliga inom vården idag, där man egentligen bara digitaliserat pappersjournaler. Systemet blir dessutom utformat för att verkligen hjälpa vårdgivaren i deras dagliga arbete.

– DIPS system är tillverkat av kliniker för kliniker. Det är ett system som kliniker kan vara med och anpassa och konfigurera efter de behov som de har.

Förutom att vårdpersonalen får bättre uppsikt över sina patienters data bidrar den öppna plattformen också till att underlätta för forskningen. Tidigare har forskare nämligen varit tvungna att själva leta reda på relevanta information, exempelvis i journaler, och sedan kopiera den för hand.

Dessutom menar Alexander Theodorsen att den öppna plattformen även fungerar som en motor för innovation. Genom ett öppet gränssnitt blir det nämligen mycket enklare att implementera och dra nytta av ny teknik i vården - vilket är själva kärnan i e-hälsa. Som ett exempel nämner han möjligheten att låta patienterna själva bidra med data. Just patientens möjlighet att ha kontroll över sin egen data, och bestämma vem som ska ta del av den, tror Alexander Theodorsen nämligen är en av de allra viktigaste utvecklingarna inom vården. Där ser han att DIPS öppna plattform kan spela en viktig roll som möjliggörare.

– I framtiden kommer patienten själv kunna erbjuda data till vården. En patient i framtiden är någon som observerar sin egen hälsa genom appar på sin telefon eller liknande. Därför behöver vi mekanismer som gör att vi kan utväxla den här informationen och som skapar interoperabilitet mellan systemen.

Vill du veta mer om DIPS Sverigesatsning? Kontakta dem här. 

 

logo-dips 

DIPS ASA är den ledande leverantören av e-hälsosystem till norska sjukhus. Bolaget har avtal med tre av fyre regionala hälsoforetag, och samtliga sjukhus i Helse Nord, Helse Vest och Helse Sør-Øst har avtal om användning av bolagets huvudprodukt, DIPS Elektronisk Patientjournal (EPJ) ch Patientadministrasion (PAS).

Läs mer på www.dips.no


 

Alexander Theodorsen, vd för DIPS Sverige.

DIPS deltar under Vitalis-mässan i Göteborg 25-27 april.
Träffa oss där!