Vården måste samordna sin informationModern hälso- och sjukvård är duktig på att samla in data men sämre på att utnyttja dessa data till patienternas bästa. Health Solutions arbetar med eHälsa och erbjuder lösningar. Företaget är just nu mitt i en europeisk expansion där senaste genombrottet gäller Storbritannien.

–Vår roll är att hjälpa hälso- och sjukvård med att utnyttja de data de redan samlar på sig, säger Joakim Söderberg som är en av företagets grundare. 

Health Solutions erbjuder system och tjänster inom vård och it. Specialiteten är it-baserade systemlösningar för uppföljning och kvalitetssäkring av vård och omsorg. Företaget grundades 2001 och har sedan 2004 erbjudit kliniska beslutsstöd, patientstöd och andra vårdnära och hälsofrämjande verksamhetsstöd och tjänster i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

–Det är väldigt mycket ”gör det själv” i svensk sjukvård. Var och en hittar sina egna lösningar. Samhället svarar just nu på detta med en ökad centralisering och mer styrning kring vilka system som ska användas men det kommer inte att fungera. Det som krävs är paradoxalt nog mer decentralisering till varje vårdenhet kombinerat med standardisering av information, strukturer och rutiner. I mycket handlar det om attityder kring vård-it. Verksamheterna måste få bestämma mer, det är de som vet vad vården behöver. Det är det här vi ser i England just nu, man misslyckades för några år sedan kapitalt med sin centralisering och lägger nu ut allt mer beslutanderätt på de enskilda verksamheterna. 

Framgångar inom hiv-vården

Health Solutions utvecklade tidigt beslutstöd för hiv-vård i Sverige, och vårdpersonalen som använder systemen inom hiv-området har visat vad man kan åstadkomma. Nyligen kom en publikation som visar att den svenska hiv-vården är först i världen med att nå WHO:s kvalitetsmål. De system och rutiner som möjliggjort detta har funnits i snart 15 år, men få andra sjukdomsområden har tagit efter. På Health Solutions efterlyser man en spridning av dessa arbetssätt, att olika delar av vården skulle kunna lära av varandra istället för att uppfinna hjulet själva varje dag. 

–För att kunna jobba så kvalitativt som hiv-vården gör krävs system som möjliggör en professionell uppföljning, säger Joakim.

– Vi på Health Solutions är duktiga på att förstå vad vården behöver. Våra medarbetare kommer till stor del själva från vården. Allt vi gör är riggat för att konfigurera system som man kan arbeta med ute i verkligheten. När vi nu kommer ut i Europa är det väldigt viktigt att vi kan visa att vi gjort det här på riktigt, att vi har haft system i användning i många år. Det finns gott om snygga powerpoint-presentationer i den här världen men inte så många fungerande system.

Belgien och Storbritannien i fokus

Health Solutions har verkat i Belgien i 1,5 år och etablerade sig vid en första klinik i England för ett halvår sedan.

Det digitala beslutstödet HepCare som är ett beslutstöd för hepatitvård används nu på Universitetssjukhuset UZA i Antwerpen och är under införande i Bryssel och Gent. Health Solutions räknar med att applikationen under de kommande åren ska introduceras på ytterligare ett tiotal sjukhus i Belgien och minst lika många i Storbritannien.

Health Solutions omsätter 15 miljoner kronor och har 14 anställda. Företaget har i år etablerat ett dotterbolag i England, Health Solutions Europe Ltd, som än så länge bemannas av konsulter.

–Vi ser två expansionsmöjligheter, dels nya kliniker på områden där vi redan tillhandahåller system, dels system för nya diagnosområden, säger Joakim Söderberg.

 

 

HS_logo

 

Om Health Solutions

• Health Solutions erbjuder it-baserade systemlösningar för uppföljning och kvalitetssäkring av vård och omsorg

• Har meriterat sig bland annat med beslutsstöd inom hiv-vården

• Verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien och nu även med dotterbolag i England

• Omsätter ca 145 miljoner kronor per år

• Har idag 14 anställda

Joakim Söderberg, COO/Founder

Joakim Söderberg,
COO/Founder