Trygg och effektiv vård i hemmetI takt med att befolkningen blir äldre förändras vårdförutsättningarna och alltfler kroniskt sjuka vill vårdas hemma. För dig som kräver regelbunden monitorering av bland annat blodtryck och vikt kan sjukvårdsbesöken bli många. Med itACiH Distansmonitorering kan detta skötas enkelt och säkert hemifrån, och med en läkare som följer utvecklingen i realtid.

– Vi ser att vården står inför en transformation, säger Boris Magnusson, vd på itACiH.

Intresserad av itACiH? Läs mer här

Kroniskt sjuka patienter som har någon form av hemsjukvård kallas traditionellt in till uppföljningsbesök några gånger varje år. På plats hos läkaren lämnar du som patient ifrån dig ditt protokoll med nedskrivna värden som du har mätt och dokumenterat på egen hand. Det kan alltså rymmas hela två månaders dokumenterad information på detta pappersark. På den tiden hinner mycket gå fel, och du kan därmed ha dragits med ett försämrat sjuktillstånd ganska länge.

– Vi ser att vården står inför en transformation med förändrade förutsättningar, genom en åldrande befolkning, större andel av medborgare med kroniska sjukdomar, allt mer specialiserade sjukhus med korta behandlingstider, men patienter med kvarstående vårdbehov, säger Boris Magnusson, vd på itACiH.

Läkaren kan ingripa tidigare
ItACiH erbjuder flera produkter för att effektivisera vården; mobilt stöd för sjuksköterskor som ger vård i hemmet, verksamhetsstöd för en överblick över en komplex verksamhet samt distansmonitorering för vård i hemmet på patientens villkor. Med distansmonitorering kan du kasta det traditionella pappersarket och enkelt dokumentera dina värden och låta en läkare följa dem i realtid.

– Bättre och effektivare uppföljning genom monitorering i hemmet möjliggör att behandlingen kan justeras mycket tidigare och negativa konsekvenser kan undvikas, förklarar Boris Magnusson.

Klicka här för att kontakta itACiH

Så fungerar itACiH Distansmonitorering
Du mäter värden såsom blodtryck och vikt, samt andra parametrar till exempel vid dialys. Genom en pekplatta dokumenteras värdena i ett lättanvänt system anpassade efter just din behandling. Med hjälp av pekplatta kan du få konsultation genom foton, videosamtal samt chatt. Om utvecklingen går åt fel håll, och exempelvis vikt och blodtryck stiger för en dialyspatient, syns det fort. Redan efter någon dag är det tydligt nog för att din läkare eller kontaktsjuksköterska ska kontakta dig och snabbt justera din behandling.

Vill du komma igång med distansmonitorering? Klicka här

ItACiH började som ett projekt på ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) vid den Palliativa Enheten i Lund 2012. I itACiHs hjärta finns en tanke om att fler ska kunna få så bra vård som möjligt med hög patientsäkerhet och att vårdgivarna ska ha en trygg och bra arbetsmiljö.

Läs mer här