Minska sjukfrånvaron – med Qurant företagshälsa40 procent av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med rätt insatser i ett tidigt skede – något som sparar stora pengar för arbetsgivarna och gör medarbetarna friskare.
En nytänkande företagshälsa med digital sjuk- och friskhantering ger företag de rätta verktygen och möjlighet att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Av all långtidssjukfrånvaro beräknas uppskattningsvis 50-60 procent ha anknytning till psykisk ohälsa och stress. Samtidigt visar undersökningar att företagshälsovård sällan används för att förebygga ohälsa på jobbet. 

Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, är aktuell med en avhandling om hur företag använder sig av företagshälsovården. Den visar att företagshälsovårdens tjänster främst används i efterhand, till exempel vid rehabilitering eller för hälsoundersökningar, som har mindre betydelse för att minska sjukfrånvaron och sällan bidrar till förbättringar av hälsan och arbetsmiljön.

Vad ska företag då ställa för krav på sin företagshälsovård?

En modern, nytänkande företagshälsa tar ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet och erbjuder en effektiv och digital sjuk/vab- och friskvårdsadministration som samlar alla hälsoärenden och hälsostatus på ett ställe. Företag och personalansvariga får relevant statistik som ger en tydlig bild av hur medarbetarna mår och en översikt över hela företagets hälsostatus. Det ger personalansvariga en bra bas och de rätta verktygen för att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och möjlighet att arbeta proaktivt med hälsofrämjande åtgärder. 

För att göra det enkelt för medarbetarna ska de kunna sjuk/vab- och friskanmäla sig själva via smartphone, surfplatta eller dator och personalansvariga ska få meddelanden och påminnelser om medarbetarnas sjukfrånvaro direkt i mobilen eller datorn. 

– Den stora vinsten ligger dock i att vara proaktiv, säger Maria Schützer Funk, vd och en av grundarna till Qurant. Vår digitala hälsoportal samlar alla hälsoärenden på ett ställe och ger relevant hälsostatistik på individ-, grupp- och företagsnivå. Personalansvariga kan enkelt skapa sig en bild över hälsoläget och ge stöd med rätt insatser i ett tidigt skede.

För små och medelstora företag blir de moderna företagshälsotjänsterna nästan som en egen personalavdelning. Susanne Myckelberg, platschef på företaget Geddeholms Callcenter, menar att en modern företagshälsa med digital sjuk/vab- och friskhantering blir som en extra resurs för henne som chef och personalansvarig.
– För mig, som inte har någon egen personalavdelning, hjälper Qurants tjänst mig att hålla reda på allt som gäller inom bland annat sjukhantering, prehab, rehabilitering och hälsovård.

"Att jobba med hälsofrämjande åtgärder – en lönsam investering"

Att jobba med hälsofrämjande åtgärder är dessutom en lönsam investering. Studier visar att investeringar i frisk- och hälsovård kan ge mellan två och fem gånger pengarna tillbaka mätt i positiva effekter som förbättrad arbetskapacitet, minskad sjukfrånvaro och minskat rehabiliteringsbehov.

 

Skärmavbild 2018-09-27 kl. 15.44.21

Presenteras av:

logo_black_qurant

Qurant nytänkande digitala företagshälsa ger dig möjlighet
att agera proaktivt

Qurant är en nytänkande, proaktiv företagshälsa som ger företag möjlighet att minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och skapa friskare företag. Det går snabbt och enkelt att komma igång och du får en effektiv, enhetlig sjuk/vab- och friskhantering via vår mobilapp och hälsoportal. 

Medarbetarna får uppföljning och rådgivning av våra sjuksköterskor samt snabb tillgång till rätt resurser och behandling via vårt oberoende kvalitetssäkrade nätverk av vårdgivare. Personalansvariga får hälsostatistik, individuellt chefsstöd av sjuksköterska samt en tydlig bild av hela företagets och medarbetarnas hälsostatus. Det hjälper företag att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och att arbeta förebyggande med hälsofrämjande åtgärder.

Kontakta oss direkt om du vill diskutera hur Qurants tjänster kan hjälpa dig att förebygga ohälsa och därmed minska sjukfrånvaron.

Titta på Qurant Video
Läs mer om Qurant 
Kontakta oss

 

Skärmavbild 2018-09-27 kl. 15.36.50

Skärmavbild 2018-09-27 kl. 15.36.31