Satsning på e-hälsa bidrar till att lösa sjukvårdskrisen

Jonas Berggren, vd för NHI, Nordic Health Innovation AB

Den ökade digitaliseringen i samhället kan utnyttjas för att utveckla dagens hälsovård med patientens bästa i fokus.  E-hälsa är en viktig del av lösningen på sjukvårdens nuvarande effektivitets- och kostnadskris. Virtuella hälsorum kan lätta på trycket.

– Vi står mitt i en förändring som är lika stor som den då internet kom och har möjlighet att skapa bättre lösningar och ett bättre samhälle för alla. I grunden är det en demokratifråga och nyckelorden handlar om öppenhet och standardisering. Det är avgörande att huvudmännen driver en vision och förstår vad dagens teknik kan bidra med för att utveckla samhället. Det säger Jonas Berggren, vd för NHI, Nordic Health Innovation AB, ett unikt entreprenörsbolag med bas i Storuman i Västerbotten.

NHI erbjuder bland annat flexibla, kostnadseffektiva och standardiserade virtuella hälsorum till offentliga och privata kunder. Därtill planeras för tillhörande utbildningar och tillgång till läkare på distans. Företaget har ett nära samarbete med Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC)

NHIs tekniska lösning för virtuell hälsovård bygger på Sigmas och Ericssons Application Platform for IoT, som i sin tur nyttjar komponenter i Microsoft Azure. Sigma svarar för funktioner, integrationer och nya tjänster i plattformen. NHI och Sigma har strategiskt valt att följa den internationellt erkända Continua-standarden när det gäller uppkopplade medicintekniska utrustningar.

– Målsättningen med dessa tekniska distanslösningar, som redan är prövade och utforskade i Storumans kommun, är att de ska leda till ökad livskvalitet och ökad tillgänglighet för samhällets medborgare, även för de som bor i extrem glesbygd som ofta har långa avstånd till läkare och övriga sjukvårdsspecialister, säger Jonas Berggren.

Lättar på trycket inom vården

De virtuella hälsorummen utgör ett bra komplement för att lätta på trycket till hälsocentralerna och öka tillgängligheten för vårdtagare. Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt hälsorum med ambitionen att hålla öppet dygnet runt. Läkare kan vid behov kopplas upp via videolänk och rummet är utrustat med olika provtagningsapparater. Vårdtagare kan gå in och till exempel kontrollera blodtryck och ta blod-, blodsocker- och varanprover. Apparaterna är med molnteknologi sammanlänkade med distriktsläkare och sjukvårdens journalsystem. Det hela kan närmast beskrivas som en självserviceanläggning där de människor som har tillgång till rummet på egen hand eller med assistans kan screena sig och få en första läkarkontakt.

Se filmen om hur ett virtuellt hälsorum fungerar

Unik testbäddsarena

Tillsammans med GMC har NHI utvecklat en naturlig testbäddsarena för glesbygdsmedicin i Västerbotten.

–I Sverige finns särskilt bra förutsättningar för samarbete mellan olika människor, företag och offentliga verksamheter. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av samverkan i syfte att nå resultat för allas gemensamma bästa. Och vi ligger 25 år före resten av världen! Vårt demografiska försprång i inlandskommunerna i norra Norrland har vi vänt till vår fördel. Den sneda åldersstrukturen i kombination med ett av världens bäst utbyggda högkvalitativa bredbandsnät ger utomordentliga förutsättningar för att prova nya innovativa sjukvårds- och omsorgslösningar. Vi arbetar för att få fram nya och unika produkter och tjänster, som hjälper oss att leva längre och hälsosammare och att få tillgång till vård i hemmen.

Har ledartröjan på

Hittills har tre virtuella hälsorum etablerats i Norrland, varav ett i Slussfors i Storumans kommun, ett i Gällö i Bräcke kommun och ett i Stugun i Ragunda kommun. Sammanlagt 20 olika hälsorum finns för närvarande i planeringen i Norrland.

Jonas Berggren ser en stor potential för de digitala lösningarna, inte bara lokalt och nationellt:

–Vi fokuserar i första hand på att utveckla och erbjuda lösningar i Skandinavien, men på sikt är behoven desamma även i andra liknande områden runt om i världen med motsvarande behov av en kostnadseffektiv och distansöverbryggande sjukvård, säger han.

NHI för redan djupa diskussioner med flera av världens u- och i-länder om export av svensk kompetens inom distansöverbryggande medicin. I Indonesien och Kenya har två nya sådana projekt redan startats.

– Det är bara vår egen fantasi som sätter gränser. Det finns också i ökad utsträckning en efterfrågan på distansöverbryggande medicin i storstäderna och inom företagshälsovården. Vi har tagit på oss ledartröjan i de här frågorna och ser ingen begränsning i vad vi kan åstadkomma lokalt, nationellt och globalt, säger Jonas Berggren.

 

NHI_logo

*Nordic Health Innovation är ett entreprenörsföretag med fokus på virtuella hälsorum till offentliga och privata kunder.

*Syftet är att öka tillgängligheten till läkare och sjukvårdsspecialister.

*En testbäddsarena finns i Västerbotten i samarbete med Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC).

*Tre distansöverbryggande hälsorum har redan etablerats i Norrland och ytterligare 20 planeras.