Nya e-hälsolösningar ökar patientsäkerheten dramatisktModerna och innovativa eHälso-lösningar kan frigöra en omfattande outnyttjad potential för kvalitets- och effektivitetsvinster i sjukvården. Cambio har utvecklat mobila lösningar som flyttar vårdinformationssystemet direkt in i vårdsituationen. Dessutom integrerade och interaktiva kliniska beslutsstöd som ger hälso- och sjukvårdspersonalen realtidstillgång till aktuella och patientspecifika behandlingsriktlinjer i samband med vårdsituationen.

Tekniska innovationer och verksamhetsstöd som tar avstamp i sjukvårdens behov är en avgörande faktor för en effektiv, tillgänglig och jämlik vård. Cambios lösningar har utformats i nära samverkan med sjukvården och har skräddarsytts utifrån den nordiska sjukvårdens behov.

–Vi har utvecklat Cambio COSMIC, ett heltäckande vårdinformationssystem och en kraftfull plattform för kliniskt vårdstöd och patientadministration för all typ av hälso- och sjukvård. Systemet har utvecklats i nära samarbete med vårdpersonal för att möta framtidens krav på patientsäkerhet och patientdemokrati, säger Tomas Mora Morrison, affärsutvecklingsansvarig på Cambio.

Kliniskt beslutsstödsystem introduceras i åtta landsting under 2015

Cambio COSMIC CDS är ett interaktivt kliniskt beslutsstöd som underlättar vårdens arbete med att följa medicinska riktlinjer, vilket bidrar till en ökad följsamhet, stärkt patientsäkerhet, förbättrade behandlingsresultat och en mer jämlik vård. Den första lösningen ger ett kliniskt beslutstöd vid strokerisk för patienter med hjärtflimmer och kommer att introduceras i åtta landsting under 2015. Denna lösning förväntas drastiskt minska antalet undvikbara strokes i befolkningen.

Mobilt dokumentationssystem spar värdefull tid

Mobila lösningar frigör administrativ tid från sjukvårdspersonalen och gör det möjligt att genomföra dokumentationsarbetet direkt i vårdsituationen. När Cambio COSMIC Nova testades på Enköpings Lasarett i Landstinget i Uppsala län visade det sig att sjuksköterskorna sparade uppemot 50 minuter per arbetsdag genom att använda vårdinformationssystemet mobilt.

–Många läkare och sjuksköterskor spenderar i dagsläget mycket tid vid datorn, bland annat då de i efterhand dokumenterar mötet med patienten. Cambio COSMIC Nova är ett mobilt stöd som innehåller alla de funktioner som behövs för att dokumentera i vårdsituationen. Lösningen används bland annat i Västmanland, Kalmar, Östergötland och Uppsala, säger Tomas Mora Morrison.

Presenteras av:

Cambio Healthcare Systems grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med mer än 100 000 användare och 4 miljoner patienter.

För mer information gå in på www.cambio.se

Tomas Mora Morrison