De ska föra ”sakernas internet” till vårdenGenom öppna plattformar, vård på distans och ”sakernas internet” ska IT-företaget Sigma hjälpa Sverige att uppnå regeringens vision: att bli världsbäst på e-Hälsa.

Med växande ohälsa, en åldrande befolkning och ökande krav från vårdtagare måste svensk sjukvård leverera bättre vård till fler och dessutom till en lägre kostnad. För att få den här ekvationen att gå ihop sätter därför många sitt hopp till digitaliseringen av vården och potentialen i det som kallas e-Hälsa. I våras presenterade exempelvis folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström regeringens vision om att Sverige ska bli bäst i världen på e-Hälsa till 2025.

För att nå dit behövs dock stora insatser för att modernisera och digitalisera vården. En aktör som vill spela en avgörande roll i detta är IT-företaget Sigma. Enligt David Österlindh, ansvarig för e-Hälsa och ”sakernas internet” på Sigma, är det nämligen avgörande att sjukvården och landstingen får rätt stöd för att kunna anamma den nya teknik som skapas.

– Vi är en ledande aktör inom området ”sakernas internet” och har 30 års erfarenhet av teknikutveckling. Idag agerar vi som en brygga mellan svenska entreprenörsbolag och landstingen och kan med vårt kunnande och erfarenhet hjälpa sjukvården att skapa en bättre morgondag och på så vis vara en viktig aktör för att få Sverige att bli bäst i världen på e-Hälsa, berättar han.

Potentialen för e-Hälsa finns enligt David Österlindh inom alla delar av vården. En viktigt aspekt handlar om att samla in och analysera data, både från vårdtagaren och själva vårdprocessen, för att öka kvaliteten och effektiviteten. Genom sakernas internet kan alla delar av vården på så vis kommunicera för att hitta var förbättringspotentialen finns.

– En nyckel ligger i att inte bara titta på resursoptimering i varje delsteg i vårdprocessen, som är vanligt idag, utan att även börja titta mer på vårdflödesoptimering för att komma åt den verkliga nyttan. Man vill gå ifrån resursflödesmätning till flödesmätning och titta på hur modern teknik både kan visualisera potential och effekt men även vara ett viktigt verktyg i det dagliga vårdflödet. Med andra ord vill man utmana stuprören som finns inom sjukvården i dag, säger David Österlindh. 

Läs mer om hur sakernas internet kan omforma vården

Distansvård ger stora besparingar

En annan viktig del av e-Hälsans potential som Sigma arbetar med är distansvård. Genom digitala läkarbesök ska vården bli mer tillgänglig för de som bor i glesbygd, samtidigt som läkare ska få mer tid över. Inom det här området arbetar Sigma också redan med ett flertal intressanta projekt.

– Ett exempel är Region Jämtland Härjedalen som ser stora vinster med den här tekniken. Ett projekt vi arbetar på tillsammans är inom Akutsjukvården. Det vill säga att läkare på distans kan genomföra undersökningar och ställa diagnoser med hjälp av uppkopplad medicinteknisk utrustning.

Enligt David Österlindh har det dock länge funnits en trögrörlighet inom vården som gjort att implementeringen av ny teknik tagit lång tid. Det har dels handlat om spridda viljor i de olika landstingen, mentalt motstånd från en del yrkesgrupper inom sjukvården och även lagstiftningen som satt käppar i hjulen. Men på senare tid tycker sig David Österlindh ha sett att tonläget svängt ute hos landstingen som allt mer inser vikten av att verkligen satsa på e-hälsa

– Det är också viktigt att inte endast se de nya lösningarna som ett svar på att sänka kostnader och effektivisera. Vi kommer även att få mer, bättre och kvalitetssäkrad data i framtiden avseende patienten för att kunna ställa en säkrare diagnos. Därför är det också viktigt att plattformarna som de olika vårdgivarna använder ”öppnas upp” och möjliggör samarbete. Där tycker jag att en bra princip är att jag som individ äger mitt data som jag kan dela med mig till de vårdgivare eller hälsoinstitut jag önskar ha kontakt med. Sigmas satsning på en plattform där man kan samla in stort antal parametrar som kan användas i olika situationer är ett exempel på detta, säger David Österlindh.

Läs om fler av Sigmas projekt kopplade till e-Hälsa.

 

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 1 700 medarbetare i elva länder.

Vi möter marknaden genom dotterbolagen Sigma IT Consulting, Sigma Technology, Sigma Connectivity, Sigma Industry, Sigma Civil och Sigma Software, medan Sigma AB är moderbolaget som utvecklar och vårdar varumärket Sigma och våra många ramavtal.

Läs mer om Sigma här.

Läs mer om Sigmas arbete med sakernas internet i vården

 

David Österlindh, Director – eHealth & Internet of Things på Sigma.