Omsorg24 är en webbtjänst helt skräddarsydd för HVB-hem och LSS-boendenFör att ett hem för vård och boende ska fungera väl krävs en bra och effektiv administration. Användarvänliga systemet Omsorg24 innehåller alla funktioner en verksamhet behöver – schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, HR-system, ärendehantering m.m.

-Som webbtjänst gör Omsorg24 att ni alltid har tillgång till all information direkt via mobilen, datorn eller surfplattan. Kontakten mellan medarbetare inom verksamheten blir därför både enkel och direkt, berättar Anna Nelson, sälj-och marknadschef på Kaustik.

Omsorg24 hjälper vård- och omsorgsföretag att fokusera på det viktiga; omsorgen.

-Vi har tagit tillvara på vår erfarenhet från Aiai (marknadens ledande webbtjänst för administration av personlig assistans) och låtit oss inspireras i ett nära samarbete med användare för olika hem och vårdboenden med elektronisk signering och effektiv avvikelsehantering hittar ni alla funktioner ni kan tänkas behöva i detta smarta och flexibla system. Med Omsorg24 får våra kunder snabbt överblick över sin verksamhet och alltid räkna med bra service, berättar Anna Nelson.

–Omsorg24 hjälper kunden att spara både tid och pengar. Vi underlättar organisationens administration och erbjuder effektivare rutiner så att utföraren istället kan ta hand om det som är viktigt i verksamheten. Användarfördelarna är frigjord tid och höjd kvalitet av verksamheten, berättar Anna Nelson.

Omsorg24 Ärendehantering säkrar kvalitet

Senast i raden av funktioner är Ärendehantering. Genom Ärendehantering erbjuds förbättrad kontroll över, och stöd för, administrationen av alla förekommande ärenden. Dokumentation av ärenden främjar kommunikationen inom företaget och ger möjlighet att följa upp verksamheten. 

- Ärendehantering stödjer på så sätt organisationens ledningssystem för kvalitet och kan även utgöra en viktig del i företagets strävan till ständig förbättring, berättar Anna Nelson.

Det som är unikt med systemet är att det är förberett med ett antal ärendekategorier som kan uppstå hos en assistansanordnare baserat på de lagar som styr verksamheten. Exempel på dessa ärenden kan vara; tillbud, arbetsskada, avvikelse, missförhållande etc. För varje ärendekategori går att läsa en stödjande lagtext samt en av anordnaren kompletterande rutin. På så sätt säkerställs att den anställde förstår innebörden av ärendet och agerar enligt företagets rutiner på ett önskvärt sätt.

-Det ger en trygghet för den enskilde användaren att ha tillgång till korrekt rutin och stöddokument vid olika situationer men även för den som ansvarar för processer och rutiner att på en central plats kunna uppdatera dessa vid behov och veta att samtliga berörda kommer att ha tillgång till rätt information, menar Anna Nelson.

Kaustik och Omorg24 representerar Sverige i European Business Awards;

Presenteras av

 

Läs mer om Kaustik på www.kaustik.com

 

Omsorg24

Läs mer om Omsorg24 på www.omsorg24.se

Anna Nelson, sälj- och marknadschef på Kaustik, tog mot certifikatet där Kaustik AB utsetts till nationell vinnare och får representera Sverige i European Business Awards. "Det är verkligen spännande att Kaustik nu får jämföra sig med de mest dynamiska företagen i Europa där företagens samlade förmåga inom innovation, etik och framgång bedöms", säger Anna Nelson.