Totalkommunikation öppnar upp vården för allaTillgänglighet är ledordet för det paradigmskifte som nu är i sin linda för vård- och omsorgssektorn i Sverige såväl som globalt. Digitaliseringen är bara ett verktyg för att ta oss dit. Alla människor oavsett funktionsförutsättning har rätt till en jämlik vård. Därför är det nWise mission att förse den svenska vården med tillgänglighetsplattformar för totalkommunikation.

Sedan ett drygt decennium har tillgänglighetsplattformen MMX utrustat nation efter nation med teknik för totalkonversation för 112-samtal, direkt kontakt med tolkar i kommunikation med patrullerande polis såväl som enklare vårdkontakter.

Plattformen anpassas för den aktuella verksamhetens behov och tjänster samtidigt som patienternas behov av tillgänglighet alltid står i fokus. Det innebär såväl fysisk som förståelsemässig åtkomst för alla människor med alla funktionsförutsättningar. nWise är världsledande på standarden totalkonversation och därmed totalkommunikation mellan patient och vårdgivare.

Svenska och internationella studier visar tydligt att MMX med totalkonversation skapar trygghet och autonomi för patienterna, besparingar för vårdverksamheter i flera led och smartare nyttjande av vårdens resurser.

- Att med vår teknik få ha bidragit till bättre behandlingsresultat så att patienterna kan lägga kraft på meningsfulla aktiviteter är det jag är mest stolt över, säger Jennie Gehlin, leg. Arbetsterapeut och Produktchef på nWise AB.

Läs mer nWise tillgänglighetsplattform här. 

Tillsammans med MMX Care blir vården mer tillgänglig genom att på ett effektivt sätt korta vårdköerna, utan att försämra kvaliteten av vården.

Både patienterna och vårdgivarna ser stora fördelar med totalkommunikation, och att det kan jämställas med ett personligt möte. Vissa patienter föredrog även videomöten före fysiska möten i de studier som genomförts.

»MMX är inte ”bara ett videosamtal”, det skapar också jämlikhet genom språk- och teckenspråkstolkning«

- Vi gör det lätt att lyckas, det är vårt fokus, vårt mål! För att komma dit krävs det avancerad teknik som ingen ser. Det är också häftigt att veta hur mycket som ligger bakom det där som ser så enkelt ut när det väl hamnar i händerna hos en patient eller hos professionerna på vårdcentralen och sjukhuset, säger Jennie Gehlin.

nWise arbetar för att hjälpa alla människor att få tillgång till en funktionell och jämlik vård. Det är därför de bygger in möjligheten till språk-, tecken- och texttolkning i sina lösningar.

Läs mer: Så fungerar MMX Care

Presenteras av

logo-nwise

nWise ledstjärna är ”alla ska alltid kunna kommunicera” och vår vision är att kunna ge alla människor tillgång till verktyg och tjänster som gör dem tillgängliga på sina egna villkor och som gör samhället, vården och omvärlden tillgänglig för alla.

Läs mer på nwise.se


 

Se Jennie Gehlin, leg. arbetsterapeut och produktchef på nWise, prata om hur tillgänglighet och anpassning till både den aktuella patientgruppen och till dem som ska arbeta med de nya lösningarna kommer att vara avgörande när vård-och omsorgsgivare inför ny teknik för distansvård.

Tisdagen 25 April kl 14:30-15:00 Plats J2 på Vitalismässan i Svenska mässan, Göteborg.