Ny satsning från Tieto ska lösa hemvårdens stora utmaningGenom att följa patienters hälsa på distans skulle vården kunna spara enorma summor. Därför lanserar Tieto nu SmartCare, ett nytt koncept som gör det enklare för vården att använda smarta välfärdstjänster.

Svensk sjukvård är idag kraftigt överbelastad och med en åldrande befolkning kommer belastningen bara att öka. Därför vill nu både landstingen och kommunerna satsa på mer vård i hemmet, för att både avlasta vården och öka livskvaliteten för patienterna.

– Vissa besök skulle kunna undvikas tack vare välfärdsteknik och på så sätt minskas också risken för vårdrelaterade infektioner, framförallt för känsliga patienter som de kroniskt sjuka. Enligt SKL orsakar enbart de vårdrelaterade infektionerna cirka 750 000 extra vårddagar per år, till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor, säger Joakim Börjesson affärsområdeschef för Tieto SmartCare inom Tieto Healthcare & Welfare.

Genom att ta hjälp av smarta sensorer i hemmen är förhoppningen därför att patienternas hälsa i framtiden istället ska kunna övervakas på distans, från deras egna hem. Lösningar som digitala trygghetslarm, distansmöten via video och sensorer som kan mäta blodtryck och blodsocker finns också redan tillgängliga. Den utmaning som återstår är dock för vården att integrera alla dessa smarta lösningar in i sina verksamheter.

Det är just denna utmaning som Tieto vill lösa med sitt nya koncept SmartCare. I dagsläget är nämligen många av de här smarta och moderna välfärdstjänsterna väldigt svåra för vården att utnyttja. Sensorerna finns helt enkelt men inget bra sätt för att föra informationen vidare.

– Sensorerna brukar i regel vara knutna till någon form av tjänsteplattform och det är de som sedan levererar tjänsterna till konsumenten. Utmaningen kring de här lösningarna, som de ser ut idag, är att de är proprietära och att du därför måste köpa alla tjänster av samma leverantör för att inte få massa olika administrativa system. Samtidigt förs inte heller vård- och omsorgs information vidare, och om en sådan tjänst ska användas måste datan kopieras manuellt in i journalsystemet, säger Joakim Börjesson.

Läs mer om hur Tieto SmartCare ska revolutionera vården.

Därför har Tieto utvecklat SmartCare som en länk mellan tjänsteleverantörerna och vårdens verksamhetssystem eller journalsystem. Genom att använda öppna gränssnitt och smart systemintegration är tanken att SmartCare ska tillåta vården att koppla in data från vilken tjänsteleverantör som helst, direkt till verksamhetssystemet. Tieto själva kommer inte heller att leverera några tjänster genom SmartCare, utan alla tjänster ska istället levereras genom deras partners.

En viktig komponent i konceptet är systemet Lifecare eSense, som fungerar som både en regelmotor och en integrationsplattform. Lifecare eSense samlar in data från både sensorer och medicinsk utrustning som sedan kan analyseras i realtid och kan föras vidare till vårdpersonal, larmcentraler eller till patienten. SmartCare låter på så vis vården ta del av viktig data på ett mer effektivt sätt och låter den dessutom sömlöst dela datan mellan olika vårdgivare.

Vill du veta mer? Träffa Tieto på Vitalis-mässan där SmartCare kommer presenteras. 

Konceptet SmartCare har också redan börjat användas ute på fältet, exempelvis i den norska kommunen Sarpsborg där man nu använder flera typer av hemsensorer. Bland annat har kommunen implementerat sensorer för att vårdtagare ska kunna mäta blodtryck och blodsockerhalt själva ifrån sitt hem. Den här datan förs sedan direkt in i journalerna och besparar på så vis mycket arbete för vårdpersonalen. Just att förenkla arbetet för vårdpersonalen ser Joakim Börjesson också som en av de allra tydligaste fördelarna med SmartCare.

– Vissa av de här tjänsterna går att använda via mobilen också. Då tänker jag främst på vårdpersonalen som kan tillgå datan via sin jobbmobil, kan göra digital tillsyn eller administrera scheman och sådana saker via appar i mobilen.

Läs mer om Tietos tjänster för e-hälsa

Presenteras av

 

SmartCare

Tieto SmartCare är anpassat för kommunal hemsjukvård och omsorg och gör det möjligt att följa patienter eller brukare i deras vardag. Kommunikationen sker genom bärbara enheter så som mobiler och surfplattor som används av vårdpersonal, anhöriga, larmcentraler och såklart patienten själv. Allt för att det skall vara tryggare och säkrare att bedriva vård på distans.

Läs mer om SmartCare här.

Träffa oss på Vitalis 2017

På Vitalis 2017 kommer vi att visa innovativa utvecklingsområden, däribland hur digitaliseringen av hemsjukvården kan bedrivas i hemmet med hjälp av Tieto SmartCare.

I år presenterar vi framtidens välfärd!
Det blir allt vanligare att vård och omsorg bedrivs i hemmet. För att det ska fungera på ett smart och säkert sätt behöver vi en utvecklad välfärdsteknologi - där individen och anhöriga kan få insyn och delta i vårdprocessen. Besök visningsmontern, B09:59 Smarta hem och boende” där vi presenterar framtidens välfärd på riktigt.


 

Joakim Börjesson, affärsområdeschef för SmartCare inom Tieto Healthcare & Welfare Solutions.

Joakim Börjesson, affärsområdeschef för SmartCare inom Tieto Healthcare & Welfare.