Digital plattform bidrar till minskad smittspridning

© 2020 Visiba Group AB

När krisen står på tröskeln är det ibland frestande att tänka kortsiktigt, men det finns lösningar idag som hanterar en snabb omställning till digitala vårdbesök och som samtidigt utgör ett hållbart alternativ för vägen framåt. En sådan lösning är Visiba Care. Plattformen nyttjas idag av över hälften av Sveriges regioner och flertalet stora privata vårdgivare och är anpassad såväl för patienternas som vårdens behov och utmaningar.

– Vi levererar en white label-lösning som möjliggör digitala vårdkontakter över både video och text, och som dessutom är specifikt utformad för att klara kraven hos en större vårdorganisation, säger vd Johan Gustafsson.

Visiba Care grundades 2014 utifrån övertygelsen om att modern teknologi skulle kunna revolutionera sättet vi söker och får vård på. På den tiden var konceptet digitala vårdmöten något som generellt sett inte fanns i allmänhetens medvetande; idag finns det en mängd olika aktörer och lösningar, men få med samma stabilitet och erfarenhet som Visiba Care.
– Vi arbetar utifrån en vision om att genom digital teknik möjliggöra för vården att förbättra människors liv. Från att initialt vara en kommunikationsplattform för sjukvården, fokuserar vi idag på att utveckla Visiba Care som ett komplett verktyg för hantering av hela patientflödet. Därför lämpar sig Visiba Care också lika bra för primärvård, specialistvård och kommunalt bedriven vård och omsorg.

Bidrar till minskad smittspridning
Idag använder drygt hälften av Sveriges regioner Visiba Cares plattform och i den aktuella Coronakrisen har verktyget visat sig ovärderligt för att kunna hantera det blixtsnabbt ökande trycket på vården. Genom att snabbt kunna styra om fysiska besök till digitala kontaktytor bidrar plattformen till att undvika smittspridning.
– Förutom att hantera det ökade inflödet av virussmittade patienter gör Visiba Care det möjligt för vårdpersonal att arbeta hemifrån vid behov, ersätta fysiska ronder med digitala, erbjuda flerpartssamtal, omdirigera högriskpatienter till digitala kontaktvägar och till och med aktivera en dold drop-in-mottagning utan krav på identifiering för vårdsökande med skyddad identitet.

Möjligheten att kunna anpassa olika mottagningar efter unika behov är ett krav från många stora vårdorganisationer. I Visiba Care kan varje verksamhet själv bestämma och konfigurera vilka funktioner och patienterbjudanden de vill aktivera i plattformen.
– Vissa mottagningar väljer att enbart aktivera en drop-in-mottagning, medan en annan vill kunna erbjuda både drop-in och bokningsbara tider. En tredje arbetar enbart med uppföljningsmöten där patienten får en kallelse via e-post eller sms. Det är unikt att kunna samla så komplexa organisationer i en enda digital patientingång.

Johan Gustafson, CEO Visiba Care

Automatiserad triagering och anamnes
För närvarande har Visiba Care ett starkt fokus på att säkerställa stabilitet och trygghet under den snabba uppskalning av digitala möten som nu sker hos alla sina kunder. Företaget har dessutom utvecklat ett verktyg för automatiserad triage- och anamnesupptagning, som redan innan kommersiell lansering har rönt oerhört stort intresse.
– Automatisering av vissa patientflöden, till exempel guidning av patienter till rätt vårdnivå eller vårdkontakt kan kraftigt effektivisera vårdpersonalens prioriteringar. Därför har vi utvecklat Red Robin, ett verktyg som bygger på AI-teknik, säger Johan Gustafsson.

Genom att patienten besvarar frågor beräknar Red Robin sannolikheten för olika diagnoser och skickar sedan en sammanställning till vårdutövaren, som kan använda förslagen som stöd i bedömningen.
– Verktyget används just nu i piloter hos några av våra kunder och kommer att lanseras inom kort. Genom Red Robin vill vi både låta patienten ta en mer aktiv roll i sin vårdkontakt samt spara tid för vårdpersonalen, avslutar Johan.

Visiba Care har funnits sedan 2014 och är Sveriges ledande plattform för digitala vårdbesök. Plattformen används av över 50 % av Sveriges regioner i över 1000 verksamheter och inom en stor bredd av vårdverksamheter både inom kommun, primärvård och specialistvård.

Visiba Care har lång erfarenhet av att hjälpa vårdgivare att komma igång och lyckas med en framgångsrik implementation av digitala vårdmöten.

Läs mer på www.visibacare.com