Ren luft under natten ger allergiker bättre möjlighet att nå behandlingsmålenPatienter med okontrollerad allergisk astma utgör en liten del av dem som lider av astma och allergi, men står för en betydande del av det astmarelaterade resursanvändandet och kostnaderna inom vården. Till dessa patienter kan behandling med Airsonett TLA (temperaturreglerat laminärt luftflöde vara ett effektivt och skonsamt behandlingsalternativ som riktar in sig på orsakerna till allergin.

Airsonett TLA är en effektiv behandling av svår allergisk sjukdom, såsom allergisk astma eller eksem. Behandlingen är särskilt effektiv för patienter som trots läkemedelsbehandling har besvär i sina andningsvägar. Behandlingen bygger på att patienten får 99,5 procent ren luft i andningszonen under hela natten, den tid då allergikern är extra känslig för allergen och biologisk stress. På så sätt kan patientens luftvägar och immunsystem vila och återhämta sig, vilket ger bättre motståndskraft även under dagen.

Airsonett TLA är icke invasiv och interagerar inte med farmakologiska behandlingar. Behandlingen ger patienter bättre möjlighet att nå behandlingsmålen: god livskvalitet utan begränsningar i vardagen samt minskat behov av symtomatisk behandling.

Bevisade effekter
Resultaten från kliniska studier visar att Airsonett TLA reducerar exacerbationer, förbättrar kontrollen av astma och eksem, ger förbättrad livskvalitet och är fri från farmakologiska biverkningar.

Behandlingen har dessutom visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) och National Institute for Health and Care Excellence.

Ta del av den kliniska dokumentationen här

Enkel att använda i hemmet
Airsonett Air4 är en medicinteknisk utrustning för att ge TLA-behandling i hemmet. Den patenterade tekniken riktar ett mjukt flöde av ren och lätt kyld luft mot andningszonen. Med hjälp av tyngdkraften trycker den lätt nedkylda luften undan den partikel- och allergenrika luften från andningszonen. På så sätt skapas en andningszon som är 99,5% fri från allergen och partiklar större än 0,5 μm.

Så fungerar Airsonett Air4

Minskad allergenexponering kan lindra även atopiskt eksem
Förutom sin bevisade effekt vid allergisk astma finns indikationer på att behandlingen är effektiv även vid andra allergirelaterade sjukdomar, såsom atopiska eksem. Detta då de också kan utlösas av luftburna allergener och andra irriterande partiklar. Genom att minimera exponeringen för dessa partiklar i andningszonen minskas patientens biologiska stress, vilket kan lindra symptomen. Tillsammans med patientens övriga behandlingar möjliggörs därmed en effektivare läkning.

Läs patienters berättelser om livet med Airsonett Air4

Citat från professionen:
"TLA är en orsaksinriktad behandling. Det första man bör tänka på, innan man medicinerar intensivt, är att ta bort orsaken till varför patienten har besvär.”
Leif Bjermer, Professor Lungmedicin och Allergologi, Lund
 
" Mina erfarenheter och pilotstudier indikerar att TLA är effektivt även vid svårt allergiutlöst eksem trots adekvat behandling och förhöjer livskvaliteten mycket för dessa patienter.”
Inger Winnergård, Barnallergolog 

Här kontaktar du Airsonett

 

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn.

Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg.

För ytterligare information, besök www.airsonett.se