Partnerskap i fokus när Tieto satsar på distansvård

Joakim Börjesson, affärsansvarig för Tieto SmartCare.

Distansvård är en nyckel för att lösa vårdens utmaningar men implementeringen av ny teknik går långsamt. För att lösa det problemet introduceras nu Tieto SmartCare – ett koncept som sätter partnerskap i fokus.
– Vi skapar en lösning för andra verksamhetssystem än bara våra egna och tar fram en öppen lösning för alla som levererar välfärdstjänster, säger affärsområdeschefen Joakim Börjesson.

Digitalisering beskrivs ofta som lösningen på vårdens framtidsutmaning: en åldrande befolkning som ska få mer vård till en lägre kostnad. En viktig del av den lösningen är digitala tjänster som ska låta oss vårdas på distans, i våra egna hem. Men trots att de flesta är överens om att vård i hemmet sparar pengar och ökar livskvaliteten hos patienter, så går implementeringen långsamt.

Enligt Joakim Börjesson, affärsområdeschef för SmartCare på Tieto Healthcare & Welfare Solutions, finns det idag två stora problem som begränsar utvecklingen av digitala välfärdstjänster för vård i hemmet.  

– Det ena är att det är olika huvudmän för landstingsvård och kommunal omsorg, så det här med hemsjukvård landar lite mitt emellan. Det andra är att det inte finns ett riktigt ekosystem för den här tekniken som för vidare informationen till vårdens verksamhetssystem. Det gör att det blir ganska begränsad effektivitet, säger han.

Enligt Joakim Börjesson är problemet alltså inte att tekniken för distansvård saknas, redan nu finns det nämligen en flera tjänsteplattformar som tillhandahåller nattillsyn via kamera, digitala e-lås, digital mätning av blodtryck och liknande tjänster. Utmaningen är snarare att koppla ihop dessa plattformar med exempelvis landstingens journalsystem eller kommunens verksamhetssystem.

– Ett verksamhetssystem hos en kommun innehåller så otroligt många delar. Därför är det extremt viktigt att knyta ihop välfärdstjänsterna med verksamhetssystemet, förklarar Joakim Börjesson.

Läs mer om Tieto SmartCare.

Kopplar ihop tekniken med vården

För att lösa den här utmaningen har Tieto utvecklat SmartCare – ett koncept som hjälper vårdgivaren att koppla ihop välfärdstekniken med sina verksamhetssystem. Utifrån sin långa erfarenhet av både verksamhetssystem och IT-tjänster för vården har Tieto, genom SmartCare, skapat ett system som gör det möjligt att samla in data från tjänsteleverantörernas sensorer och sedan sömlöst föra in den i verksamhetssystemet.

För vården innebär detta att man slipper det manuella arbetet med att föra över datan in i verksamhetssystemet, vilket gör tjänsterna mycket mer användbara. Dessutom möjliggör SmartCare interoperabilitet mellan landstingets och den kommunala omsorgens IT-system.

Ytterligare en viktig aspekt av SmartCare är att det innebär ett delvis nytt arbetssätt för Tieto – ett arbetssätt som är helt fokuserat på partnerskap.

– Vi skapar en lösning för andra verksamhetssystem än bara våra egna och tar fram en öppen lösning för alla som levererar välfärdstjänster. Vi levererar inte heller en enda tjänst själva, utan alltid via en partner. Så om någon vill köpa digitala trygghetslarm så kan vi inte leverera det själva utan alltid i samverkan med en partner, säger Joakim Börjesson.

Partnerskap är framtiden

Det fokus på partnerskap som SmartCare bygger på återspeglar också Tietos syn på framtiden för digitaliseringen av vården. Snarare än att förlita sig på att en leverantör ska utvecklar alla tjänster så tror Joakim Börjesson att de bästa innovationerna skapas när många specialister samarbetar. Just därför ser Tieto också på SmartCare som en viktig innovationsmotor, som underlättar för nya aktörer att arbeta med vården.

– Tieto vill och kommer att ta ansvar för att driva det här området och verka för bättre välfärd i Sverige, i samverkan med våra olika partners.

Läs mer om Tietos tjänster för e-hälsa

Presenteras av

 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovations- samarbeten och ekosystem.
www.tieto.se

SmartCare

Tieto SmartCare är anpassat för kommunal hemsjukvård och omsorg och gör det möjligt att följa patienter eller brukare i deras vardag. Kommunikationen sker genom bärbara enheter så som mobiler och surfplattor som används av vårdpersonal, anhöriga, larmcentraler och såklart patienten själv. Allt för att det skall vara tryggare och säkrare att bedriva vård på distans.

Läs mer om SmartCare här.


 

Träffa oss på Vitalis 2017