Människan går före tekniken i den digitala vårdenFör det Västerås-baserade företaget Joliv handlar framgångsrik e-hälsa mer om människan än om tekniken. Den filosofin förkroppsligas genom bolagets vd Katarina Pihl. Hon har gått den ovanliga vägen från socialtjänst och Socialstyrelse, till att leda ett högteknologiskt e-hälsobolag i absolut framkant. 

I takt med att Sveriges och världens befolkning blir allt äldre växer också utmaningarna inom vård och omsorg. För både kommuner, landsting och den enskilde medarbetaren ökar därför pressen nu på att leverera mer vård med färre medarbetare, till en lägre kostnad. 

– Man måste hitta nya vägar för att jobba effektivare och smartare men ändå hålla kvar fokus på uppdraget: att ta hand om de äldre och ge dem hjälp, säger Katarina Pihl, vd på företaget Joliv som utvecklar IT-lösningar för vården. 

Som vd för ett högteknologiskt bolag inom e-hälsa har Katarina Pihl gjort en lite ovanlig resa. Efter att ha börjat sin bana inom hemtjänsten utbildade hon sig senare till socionom och arbetade under flera år med kommunal socialtjänst. Detta följdes sedan av många års arbete med tillsyn av socialtjänst på länsstyrelsen och senast arbetet som ledningssamordnare på Socialstyrelsens tillsynsavdelningen. 

»De som valt att jobba i vården har valt det för att få ha det här mötet med människor. De har inte valt det för att hålla på med teknik.«

Katarina Pihls bakgrund är också på många sätt typisk för hela Jolivs verksamhet. För trots att man arbetar med högteknologiska lösningar utgår tekniken alltid ifrån mänskliga behov och förutsättningar.

– Det jag ofta brukar säga är att de som valt att jobba i vården har valt det för att få ha det här mötet med människor. De har inte valt det för att hålla på med teknik. Därför ska den vara så smidig som möjligt så att den bara känns som ett extra stöd för att kunna utföra mitt jobb, säger Katarina Pihl.

En viktig framgångsfaktor i detta har också varit att hälften av Jolivs personal har en bakgrund inom vård och omsorg. Detta innebär att man kan hålla fokus på att de tekniska lösningar som skapas verkligen underlättar det vardagliga vårdarbetet. Istället för omständigt pappersarbete eller onödiga resor ska personalen helt enkelt kunna fokusera på det de gör bäst. 

– Det gör oss unika, att vi varit där ute. Så vi vet hur det fungerar och även hur det ska fungera, säger Katarina Pihl

En annan framgångsfaktor är att produktutvecklingen skett i nära samarbete med Västerås stad. Västerås är idag en föregångare inom svensk e-hälsa, som i sin tur är världsledande. För Joliv innebär det att man kan utveckla lösningar i den absoluta framkanten som väcker uppmärksamhet även internationellt.


»Du har inte ditt arbete på en whiteboard-tavla med postit-lappar, i ett excel-dokument och på andra platser. Utan allt är samlat på ett och samma ställe.«

Träffa oss på MTVe-dagarna på Kistamässan, 24-35 januari. 

Lösningar för sjukvård, omsorg och skola

Som ett exempel nämner Katarina Pihl Mobil OMSORG, Jolivs it-baserade planeringssystem för hemtjänsten. Med Mobil OMSORG får vårdgivaren hela processen samlad på ett ställe, från vårdplanering och schemaläggning till genomförande och uppföljning. Genom att all denna information finns samlad på en plats blir det enklare för vårdgivaren att planera arbetet effektivt, garantera kvaliteten och säkerställa att allt blir gjort.

– Jag själv började inom hemtjänsten när jag var 18 år. Då fick jag en papperslapp med mig där det stod vart jag skulle och ungefärliga tider men ofta var jag tvungen att åka in till kontoret mellan besöken. Idag så kan du ta hela din rutt på en gång och har hela tiden möjligheten att kunna kommunicera med kontoret. Du har inte ditt arbete på en whiteboard-tavla med postit-lappar, i ett excel-dokument och på andra platser. Utan allt är samlat på ett och samma ställe, säger Katarina Pihl.

Jolivs lösningar är inte heller begränsade enbart till hemtjänst. Genom tjänsten Mobil KLINIK kan man exempelvis erbjuda samma fördelar även till hemsjukvården, där kraven är ännu högre på att rätt vård levereras i rätt tid. Dessutom har Joliv utvecklat Quest, ett uppföljningsverktyg för att kvalitetssäkra vård och omsorg.

– Här har vi ett verktyg som samlar allting i ett enda program. Man lägger upp sitt uppföljningsprojekt, skapar sina egna mallar, skickar ut dem elektroniskt och får statistiken på en gång. Efter att ha varit ute på en inspektion eller uppföljning så kan man i princip lämna ett besiktningsprotokoll direkt och ge feedback på vilka brister eller förbättringsområden som verksamheten kan börja jobba med direkt, säger Katarina Pihl. 

Alla Jolivs produkter bygger således på samma tanke: genom att samla all information på ett ställe blir det enklare för vårdgivaren att få översikt. Ett tankesätt som sparar tid, höjer kvaliteten och låter vårdpersonalen få ut mer av sitt arbete.

 

Träffa oss på MVTe-dagarna
– Kistamässan
24-25 januari.

Vill du veta mer om Jolivs produkter och hur vi arbetar för att skapa en bättre och effektivare vård? Ta chansen att träffa oss under MVTe-dagarna 24-25 oktober på Kistamässan.

Du kan träffa oss vid vår monter: A:13.

 Under tisdagen 24 januari, 15:40-15:55, talar vår affärsutvecklare Christian Strömblad också på mässcenen på temat:
”Var rädd om medarbetarna – ställ rätt krav vid upphandling av välfärdsteknologi!”


MVTe- dagarna (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa) är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Läs mer på mvte.se

Katarina Pihl, vd för Joliv.

Katarina Pihl, vd för Joliv.

Joliv grundades 1999 av två sjuksköterskor vid ambulanssjukvården i Västerås som upplevde att de ofta saknade bakgrundsinformation om sina patienter.

Tanken föddes att det med modern teknik borde vara möjlig att underlätta arbetet med vård och omsorg i hemmet.

Idag har Joliv produkter som underlättar det dagliga arbetet inom omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och skolhälsovård. 

Läs mer på

www.Joliv.se

Eller följ oss på Facebook och Linkedin