EES, ett säkrare system för apotekenVad är och innebär EES? Ett spännande initiativ från eHälsomyndigheten är EES, ett IT-stöd som de ansvarar för att utveckla och förvalta. Syftet med systemet är kortfattat att skapa säkrare läkemedelsanvändning och service till apotekskunder. 

EES, elektroniskt expertstöd, är ett system som används av apotekspersonalen för att se hur ett aktuellt recept passar med kundens övriga läkemedel. EES svarar på frågorna om läkemedlen krockar med varandra, gör läkemedlen samma sak, är doseringen för hög eller är läkemedlen olämpliga med tanke på din ålder? 

EES kompletterar apotekens expertis, förbättrar läkemedelsanvändningen och ökar säkerheten för individen. Detta skapar en bättre patientsäkerhet för Sverige. 

Att läkemedel används på fel sätt innebär inte bara en potentiell risk för individen. Det resulterar även i en stor kostnad för samhället, om doseringar blir fel eller flera läkemedel som gör samma sak används i onödan. 

Fel läkemedel är den vanligaste orsaken till inläggningar på sjukhus. Särskild äldre patienter drabbas och behöver vårdas på sjukhus (Fastbom 2001).

Det positiva är att EES är gratis för apotekskunden. Anhöriga som hämtar ut läkemedel som ombud för sina gamla föräldrar, eller för sina barn, kan också fråga efter en extra koll via EES. Samtycke krävs och det lämnas på en blankett som finns på eHälsomyndighetens webbsida eller finns på de flesta apotek. Ombudet tar med blanketten och lämnar in det till apoteket. Ett komplement till apotekens kunskap helt enkelt. 

Systemet används på flera av landets apotekskedjor i dagsläget. Beslutstödet är ett komplement till apotekets egen expertis och hjälper personalen att omsätta sin kunskap i patientnytta. Tjänsten som är kostnadsfri, har funnits sedan 2010 och kan användas av alla större apotekskedjor samt av flera fristående aktörer. 

 

Mer information om EES finns på eHälsomyndighetens hemsida ehalsomyndigheten.se. Där finns även information om en studie som tagits fram om läkares syn på EES.  

Källa: eHälsomyndigheten