Reformagenda för bättre vård ger förslag i tio olika punkterVårdföretaget MedHelp lanserar en reformagenda för den svenska vården med tio förslag som kan lägga grunden för en personcentrerad och jämlik vård med kortare köer. Och företaget anser att det behövs en stark centralfigur för att driva på den nödvändiga digitala utvecklingen och åstadkomma ”Den nya vården”.

–Sverige behöver en central chef för utvecklingen av framtidens vård, en CMO (chief medical officer) eller liknande, säger Jonas Sareld, marknadschef och ansvarig för samhällskontakter vid MedHelp. En person som kan sätta ner foten och peka med hela handen, en samordnare som får saker att hända, eftersom det finns så många olika aktörer, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och andra instanser som är involverade i vårdfrågorna.

–Rollen skulle också få ett signalvärde, en indikation på att vi på olika håll jobbar på likartat sätt. Skillnader måste alltid få förekomma, men Sverige är ett för litet land för att ha så många olika sätt att ta hand om människor som är fallet idag, vilket är olyckligt.

Jonas Sareld pekar på en förebild för en central CMO-tjänst i regeringens utnämnande av Åsa Zetterberg till Sveriges första digitaliseringschef, CDO (chief digital officer).

Se fler av reformförslagen här

Maximera kvalitet och tillgänglighet

–Den centrala uppgiften för en CMO bör vara att bidra till att långsiktigt maximera vårdens kvalitet och tillgänglighet. Hälso- och sjukvården har en begränsad budget och efterfrågan på vård kommer alltid att vara större än vad som kan erbjudas. Därför måste vårdens arbetsmetoder prioriteras. Digitala verktyg kan bidra till att både effektivisera vården och förbättra möjligheterna att prioritera. Med helt nya möjligheter medicinskt och tekniskt behöver också nya arbetssätt och organisationsformer tas fram.

Jonas Sareld är tydlig med att en ny, digitaliserad och bättre vård inte handlar om att människor ska sluta träffa sin läkare eller sköterska utan om att man med hjälp av digitala lösningar ska åstadkomma en mer personcentrerad och jämlik vård med kortare köer.

–I mycket går det hela ut på att förändra sjukvårdens sätt att arbeta, att få in nyheter och innovationer i arbetsformerna. Att göra det möjligt att ta en del av besöken digitalt och några fysiskt, ökad tillgänglighet och smidighet för patienterna. Kanske fokusera på återbesök digitalt och annan uppföljning. Varför inte dygnet runt, med hjälp av extern aktör? Genom nya arbetssätt skulle vi frigöra enorma resurser som kan användas för de som verkligen behöver komma till vården.

Digitalisering en kärnuppgift för vården

Reformagendan blev klar under våren och har redan skickats ut till tusentalet politiker och beslutsfattare och bland annat har tankarna presenterats vid ett seminarium i Riksdagen. Ett av de tio förslagen för en ny vård handlar om att stärka det digitala ledarskapet och få med sig medarbetarna.

–Digitaliseringen är en kärnuppgift för vårdens ledarskap. Politiker och vårdens aktörer på alla nivåer behöver förstå att IT och ett digitalt arbetssätt är en fråga för alla oavsett roll i organisationen. Förändringarna är otroligt viktiga och kräver ett tydligt och visionärt ledarskap. Men det saknas på många håll och det som finns hindras många gånger av gamla problem och utmaningar.

–Rädslan för att jämföra sig med andra vårdutövare och rädslan för att behöva arbeta på ett annat sätt kan vara hinder i sig för utvecklingen. Vägen till den nya vården kan vara knölig och lång, men när vi väl är där blir det bra för patienterna, säger Jonas Sareld, som också betonar att motiven för att effektivisera vården kan vara olika mellan olika politiker och partier, men att det arbetet ändå är nödvändigt.

Fler förslag för framtidens vård hittar du här

Presenteras av:

medhelp-logo-rgb

MedHelp är tjänsteföretaget med smarta lösningar inom eHälsa.

Vi utvecklar och underlättar för företag, organisationer och vården genom att erbjuda vård på distans och tjänster som sjukvårdsrådgivning, vårdtriage
sjuk- och friskanmälan och andra digitala tjänster.

Läs mer på medhelp.se