Framtidens sjukvård skapas i Norrlands inlandPå Glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten utvecklas framtidens distansvård som lockar till sig både storföretag och ett globalt intresse. ”Den teknik som vi tar fram för våra äldre i Norrlands inland kanske räddar livet på barn och mödrar i Afrika”, säger Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum.

Genom sitt arbete med att säkerställa en trygg och jämlik vård i glest befolkade områden har Norrlands inland också blivit ett nav i utvecklingen av framtidens vårdlösningar. Ett tydligt exempel på detta är det virtuella hälsorum som 2013 invigdes i den lilla byn Slussfors utanför Storuman.

Det obemannade hälsorummet i Slussfors byggdes som en pilotanläggning för att testa och utveckla ny teknik för distansvård. I hälsorummet finns läkarna närvarande via videolänk och rummet är utrustad med apparater som låter kommuninvånare exempelvis kontrollera blodtryck och ta blodprover, som sedan skickades in till vårdcentralen. På så vis skapar man ett mer lättillgängligt sätt för de boende i Slussfors att ta kontakt med vården i stället för att behöva åka till en vårdcentral.

– Det vi har sett i de studier vi har gjort är att patienterna väljer att gå till rummet. Det andra är att de patienter som går till det virtuella rummet upplever att de har bättre kontroll över sin hälsosituation än de som går till vårdcentralen och det är intressant, säger Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum som driver hälsorummet.

Hälsorummen sprider sig
Att pilotanläggningen både förbättrat vårdagarnas upplevelse av vården, samtidigt som den sänker kostnader, har inneburit att konceptet nu också spridit sig. I Jämtland har två liknande hälsorum startats, i Västerbotten planeras 7-8 nya rum att sättas upp under året och totalt finns det idag planer på ett 20-tal hälsorum i norra Sverige.

För Glesbygdsmedicinskt centrum innebär fler hälsorum också ett större underlag för att utvärdera och utveckla tekniken. Ett viktigt fokus i det utvecklingsarbetet handlar om att göra tekniken mer lättanvänd för både vårdtagare och vårdpersonal. Med hjälp av ett från GMC avknoppat lokalt bolag Nordic Health Innovation har nu storföretag som Microsoft, Sigma, Ericsson och Cambio attraherats att delta Tillsammans arbetar man nu med att ta fram enhetliga och lättbegripliga gränssnitt för utrustningen i hälsorummet och att göra det enkelt för vården att ta emot och hantera informationen från patienterna.

Globalt intresse
Att man fått till samarbeten med stora internationella teknikföretag visar enligt Peter Berggren på den stora potential som finns i tekniken man nu utvecklar. Den distansvård som skapas för Norrlands inland kommer nämligen vara användbar även i mer tätbebyggda områden där vården måste effektiviseras. Och globalt sätt finns det ännu större behov av lösningar som gör vården mer tillgänglig på glesbygden.

– Glesbygdsmedicinskt centrum är också inblandade i ett par projekt i bland annat Indonesien och Kenya. Där är man väldigt väldigt intresserade av den här tekniken eftersom man har stora problem att distribuera sjukvårdskompetens och där handlar det mycket om barnadödlighet och mödradödlighet. Så den teknik som vi tar fram för våra äldre i Norrlands inland kanske räddar livet på barn och mödrar i Afrika, säger Peter Berggren.

Presenteras av:

Logo_RVB_RGB

GMC-300x50

 

Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) startade 2010 och är sedan 2014 en FoU-enhet inom Västerbottens primärvård med fokus på utvärdering och utveckling av landstings-kommunala samverkansprojekt, samisk hälsa, forskning och utveckling kring sjukstugemodellen samt distansöverbryggande teknik.

GMC ägs av Västerbottens läns landsting, men verkar i hela Norrland.

Läs mer på www.glesbygdsmedicin.info eller vll.se

Peter-Berggren3

Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum.