Öppenhet gör e-hälsan billigare, effektivare och säkrare

Tomas Nordheim Alme, läkare och medicinsk direktör för det norska it-företaget DIPS.

”Om varje it-leverantör håller i sina hemligheter, kommer vi alla till korta. Med en öppen plattform som grund kan både små och stora organisationer tillföra värden som gör att vi kommer framåt snabbare.” Det säger Tomas Nordheim Alme, läkare och medicinsk direktör för det norska it-företaget DIPS.

Tänk om det fanns en it-lösning som gjorde det möjligt för befintliga system att kommunicera med varandra, utan att det kostar en förmögenhet. Tänk om hälsovårdsinstutitionen själv kunde äga sin information, utan att vara beroende av it-leverantören för att få informationen ut ur systemet. Tänk om det också var möjligt att göra informationen fri från nuvarande system och att göra den både expanderbar och framtidssäker. Tänk om vem som helst kunde utveckla bra appar för hälsopersonal och patienter.

Med dessa frågeställningar gick Tomas Nordheim Alme och hans kollegor på DIPS i gång med att planera nästa generations patientjournalsystem för fem år sedan.

Problemet med pappersjournaler - som inte sällan försvann när de skickades mellan olika vårdgivare - var i princip löst 2010. Den digitala revolutionen sköljde över vården och en flora av olika it-lösningar växte upp som var svåra att samla i en sammanhängande bukett. Idag är systemen redan omoderna och svåra och dyra att integrera med nya system.

Dagens ”best of breed”-strategi är väldigt kostsamt för vården eftersom vart och ett av systemen måste integreras manuellt mot varandra”, säger Tomas Nordheim Alme.

Öppenhet löser problemen
När Oslo Universitetssykehus skulle uppdatera sin it-lösning, var kostnaden för integrationen av det nya systemet flera gånger mer än anskaffningspriset för den nya programvaran. Och då kunde man bara få systemen att kommunicera på en elementär nivå. Samma sak är det nu i Huvudstadsanskaffelsen i Köpenhamn.

Det är en naiv föreställning att tro att allt ska lösas med nya och bättre integrationsstandarder. Det har tjugo års historia mot sig. Vi måste lära oss av det vi har gjort fram till nu, och gå vidare på ett smartare sätt. Vi brukar kalla det ”best of breed 2.0.”

Läs mer om Dips e-hälsolösningar.

För Tomas Nordheim Alme och DIPS blev svaret därför en öppen plattform, baserat på Open EHR.

– Vi vill ge kunderna mer kontroll och valfrihet utan att de ska behöva byta ut sina tunga system varje gång det kommer nya behov, säger Tomas Nordheim Alme.

Open EHR har utvecklats sedan början av 2000-talet i samarbete med företag och universitet i Europa, Asien och USA och är den standard för öppen plattform som kommit längst.

Alternativet är otänkbart
Specialistsjukvården i Norge har börjat använda Open EHR som standard för en öppen plattform. Nasjonal IKT, som ägs av den norska specialistvården, har byggt upp ett gemensamt begreppsbibliotek som fungerar oberoende av vilket it-system man använder.

Att välja en traditionell, proprietär programvara idag är som att köpa in splitter nya, dyra och fina skrivmaskiner. Det är otänkbart att i ett modernt land välja ett låst system när nästa steg inom digitaliseringen ska tas inom vården, säger Tomas Nordheim Alme.

De stora etableringsbarriärerna för nya, innovativa företag är en av de största utmaningarna som finns inom e-hälsa idag.mFördelarna för en öppen plattform för vården är uppenbara: Det blir billigare, mer effektivt och är säkert för framtiden.

Dessutom finns det utrymme för att producera tusentals appar med olika inriktningar från olika leverantörer. Utvecklingen med smartphones skulle aldrig kommit dit vi är idag om Apple skulle insistera på att göra alla appar själv. Det är lika sant inom e-hälsa”, säger Tomas Nordheim Alme.

Läs mer om Dips e-hälsolösningar.

logo-dips 

DIPS ASA är den ledande leverantören av e-hälsosystem till norska sjukhus. Bolaget har avtal med tre av fyre regionala hälsoforetag, och samtliga sjukhus i Helse Nord, Helse Vest och Helse Sør-Øst har avtal om användning av bolagets huvudprodukt, DIPS Elektronisk Patientjournal (EPJ) ch Patientadministrasion (PAS).

Läs mer på www.dips.no