MedHelp kan avlasta vårdpersonal med smarta digitala distanslösningare-hälsoföretaget MedHelp bistår sjukvårdsmottagningar och vårdcentraler med distanslösningar och möter patienterna digitalt framför allt med yttre triage och chat-tjänster. Hög tillgänglighet, avlastning för primärvårdens personal och lång erfarenhet av sjukvårdsrådgivning beskrivs som de stora fördelarna.

Distanstjänsterna bidrar till att primärvårdens mottagningar blir mer digitala och attraktiva för patienterna. Att snabbt få kontakt till vidare vård skapar trygghet. Mottagningen blir genom högre tillgänglighet och fler kanaler för kontakt mer anpassad till patienternas förväntan på en modern vård.

Offentliga och privata vårdgivare

MedHelp erbjuder vård på distans med sjukvårdsrådgivning, bokning och andra digitala tjänster för flera privata vårdgivare och landsting. MedHelp som verkat i snart 20 år har över 250 anställda sjuksköterskor med mer än fem års erfarenhet av vårdyrket.

–Jag vill betona vår höga tillgänglighet - vi svarar snabbt och under dygnets alla timmar - och vår långa erfarenhet av sjukvårdsrådgivning, säger Annika Carlson, leg. barnmorska, kund- och leveransansvarig inom affärsområdet Vårdtjänster vid MedHelp.

–När vi svarar på 1177 Vårdguiden eller på respektive mottagnings eget nummer kan vi snabbt fånga upp patienten och göra rätt bedömning, antingen det handlar om att akut hänvisa vidare till 112, boka in tider i primärvården eller ge egenvårdsråd.

–Vi svarar snabbt, vi har alltid sköterskor i tjänst, kan ta emot webb-frågor och i förekommande fall se patienten visuellt på skärmen, vilket medför ytterligare en dimension för bedömningen och skapar trygghet för patienten, säger Annika Carlson.

Handlar mycket om att avlasta personalen

MedHelps tjänster styrs av de behov som kunderna/vårdgivarna har, men oftast handlar det om att avlasta mottagningens egna personal. Tjänsten bidrar till att göra personalen mer tillgänglig för fysiska patientbesök. MedHelps sjuksköterskor har lång erfarenhet samt tillgång till nya hänvisningsstödet där vårdnivå bedöms för att varje patient ska få rätt vård av rätt personal, i rätt tid, på rätt plats.

Utöver att kunderna får hjälp och avlastning, får de även statistik som kan användas för att planera och utveckla sin verksamhet.

MedHelps tjänster bidrar till att ge all berörd sjukvårdspersonal, både kundernas och den egna, en bra arbetsmiljö.

Hjälp att digitalisera vården

MedHelps tjänster för mottagningar och vårdcentraler kan ses som ett led i arbetet med att göra dessa mer digitala och attraktiva för patienterna. Håkan Eklund är ansvarig för affärsutveckling eHälsa vid MedHelp:

–Ytterst handlar det inte om att ersätta någon utan om att komplettera och avlasta befintliga vårdgivare, säger han. Att göra vården tillgänglig så att resurserna kan användas på ett tillfredsställande sätt. Att rätt vård och information ges i rätt tid. Vi kan åstadkomma en behovsstyrd vård istället för en kalenderstyrd. Dessutom kan vi undvika oro genom att se till att patienten får snabb kontakt och snabbt få komma till rätt hjälp i vården.

–Vi har all teknik och de plattformar som behövs, så det handlar därför inte om några stora investeringar för våra kunder, säger Håkan Eklund.

Presenteras av:

medhelp-logo-rgb

MedHelp är tjänsteföretaget med smarta lösningar inom eHälsa.

Vi utvecklar och underlättar för företag, organisationer och vården genom att erbjuda vård på distans och tjänster som sjukvårdsrådgivning, vårdtriage
sjuk- och friskanmälan och andra digitala tjänster.

https://medhelp.se/