Så ska e-hälsan gå från vision till handling

Johan Höglund, Vice President för Healthcare and Welfare på Tieto

Om Sverige ska nå målet om att bli världsbäst på e-hälsa måste vården tänka om, det menar Johan Höglund, Vice President för Healthcare and Welfare på Tieto. Nu efterfrågar han större IT-budgetar, mer partnerskap och satsningar på fler men mindre innovationer.

När regeringen och SKL förra året presenterade ”Vision e-hälsa 2025” satte man upp ett ambitiöst mål för Sverige, till år 2025 skulle vi bli bäst i världen på e-hälsa. Enligt Johan Höglund på Tieto är det målet visserligen nåbart men kräver samtidigt rejäla satsningar från vården.

– Ett landsting lägger i genomsnitt mellan 2-3 procent av sin totala budget på IT och en kommun ofta under 2 procent. Av det går det mest till att hålla igång nuvarande system vilket innebär att försvinnande lite går till innovation och förbättringar. I många andra branscher, exempelvis i den finansiella sektorn, lägger företag runt 10 procent av sin budget på IT-investeringar. Snittet för statliga myndigheter är 9 procent. Så jag tror att vi som nation måste investera betydligt mer i vårdnära IT. Detta kommer i sin tur att frigöra resurser genom ökad effektivitet men också ge andra viktiga effekter som ökad kvalitet och medarbetarnöjdhet, säger Johan Höglund

Men ökade investeringar utgör ändå bara en del av lösningen. Johan Höglund tycker nämligen att vården idag allt för ofta utgår från tekniken, snarare än från verksamheten, när de genomför digitaliseringssatsningar. Ett exempel på detta är sjukhus och landsting som försökt digitalisera genom att köpa in stora IT-system, från en leverantör, för att lösa alla sina problem på samma gång.

Avsikten med det här tillvägagångssättet är att lösa problem man erfarit med dagens system, såsom bristande interoperabilitet, kostsamma integrationer och dålig användarvänlighet. Enligt Johan Höglund är dessa frågor dock lättare att adressera med en modern arkitektur som möjliggör kombinationer av bättre lösningar, enklare och snabbare implementationer och lägre kostnader.

– Jag tror att den här eran med stora monoliter är över. Man måste börja titta mer på ”best of breed”-lösningar, alltså att plocka bitar från olika leverantörer till en bättre totallösning. Dessa lösningar medger stegvisa införanden och snabb reaktionsförmåga för att minimera risken av stora omställningar.

En invändning mot ”best-of-breed”-lösningar kan vara att kunden ställs inför flera implementationsprojekt, med många olika kontaktytor och koordineringsansvar mot flera leverantörer. Detta ser dock inte Johan Höglund som ett problem eftersom industriaktörer som Tieto har erfarenhet av att gå in som en överordnad integratör. Det innebär att de sköter dialogen med kunden, samordnar leverantörer i ekosystemet och säkerställer leverans enligt given tidplan och bestämd kostnad.

– ”Best-of-Breed” är något som vi förordar men det gör också att vi som företag måste inse att vi inte kan bli bäst på allt när det gäller IT-system för vården. Vi måste välja våra områden och sedan plocka in partners och arbeta med öppna API:er och ekosystem.

Läs mer om Tietos expertis inom hälso- och sjukvård.

 

»Applikationerna kommer och går medan data och information består över mycket lång tid, och definitivt mycket längre än man som kund vill binda sig till en enskild leverantör«

 

Öppenhet blir avgörande

Just öppenhet ser Johan Höglund som en avgörande framgångsfaktor för e-hälsan. I dagsläget finns det nämligen extremt mycket data i vården som vårdpersonalen har svårt att få tillgång till - och datamängden kommer bra att öka. Ett av problemen är att datan ofta existerar som ostrukturerad fritext som inte är sökbar. Dessutom har landsting och kommuner ofta IT-system som inte kommunicerar med varandra, vilket gör att viktig dokumentation hamnar i åtskilda silos eller blir dubbelregistrerad. Enligt Johan Höglund utgörs så mycket som 70 procent av all information i vården idag av dubbeldokumentation.

– Jag är övertygad om att lösningen på denna problematik är att skilja på informationen och applikationerna. Applikationerna kommer och går medan data och information består över mycket lång tid, och definitivt mycket längre än man som kund vill binda sig till en enskild leverantör.

I framtiden tror Johan Höglund därför att det krävs mer öppna gränssnitt och en nationell samordning av gemensamma standarder. Han pekar även ut att det finns lyckade förebilder som visar hur vården kan samarbeta över sina gränser.

– Ett exempel är vårdbolaget TioHundra i Norrtälje som ägs av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Där samarbetar man mellan kommun och landsting och tittar på hur man kan utbyta information och hitta innovationer som sträcker sig över hela vårdkedjan.

Läs mer: Så hjälper Tietos IT-stöd till att samordna mellan olika vårdgivare.

Distansvården har stor potential

Ett annat område där e-hälsan snabbt kan gå från vision till handling är inom distansvården. Genom videomöten, smarta sensorer och enheter i hemmet ska patienter i framtiden kunna rapportera in sin hälsostatus utan att belasta vårdgivarna. Mycket av tekniken för detta finns också redan tillgänglig och det Johan Höglund önskar är därför fler partnerskap mellan teknikföretag och vården, så att lösningarna kan integreras på rätt sätt.

 

»Nu har vi chansen att skapa produkter tillsammans med vården som kan bli globalt ledande och skapa många nya jobb i Sverige och Norden«

 

Enligt Johan Höglund kommer framtiden att handla mycket om att följa patientflöden och om patientens integration och delaktighet i vården, ofta benämnt som ”samvård”. Om tekniken för detta kan utvecklas tillsammans med vårdens verksamheter, istället för att de bara beställer en lösning, tror Johan Höglund därför att det blir lättare att få ut ett reellt värde ur den. Dessutom tror han att Sverige och Norden har möjligheter att göra den här typen av teknologi till en exportsuccé om vi bara ger den rätt förutsättningar.

  Vi har en sjukvård som kan och vill ta ledningen i digitaliseringen och vi har lång erfarenhet inom IT för sjukvården. Sverige och Norden är ledande inom teknik i många branscher och nu har vi chansen att skapa produkter tillsammans med vården som kan bli globalt ledande och skapa många nya jobb i Sverige och Norden. Jag tycker att vi stirrar oss lite för blinda på att importera internationella lösningar, byggda för andra strukturer och organisationer. Varför lyckas våra spelföretag och musikföretag att bli globala men inte e-hälsoföretagen, frågar sig Johan Höglund.

Läs mer om Tietos tjänster för e-hälsa

Presenteras av

 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovations- samarbeten och ekosystem. 
www.tieto.se

Snabbfakta Tieto Healthcare and Welfare

  • Över 40 års erfarenhet av hälso- och välfärdsmarknaden samt skola.

  • Ledande ICT-leverantör av hälso- och sjukvårdslösningar på den nordiska marknaden.

  • 1300 medarbetare

  • 800 utvecklare och designers

  • 32 lokala kontor i Norden

  • Över 1500 kunder i Norden

     

     

Läs mer på www.tieto.se