Innovation och samarbeten ska ge mer tillgänglig vårdEVRY satsar för att ligga i den absoluta framkanten när det gäller e-hälsa. Receptet? Att lägga krut på innovation och täta partnersamarbeten. Ylva Hennig från EVRY förklarar och ger sin syn på branschen och framtiden.

Vården står inför många utmaningar. Det handlar bland annat om brist på kvalificerad vårdpersonal, den demografiska utvecklingen, ökningen av kroniska sjukdomar och behovet av nya verksamhetsprocesser. EVRY satsar på innovation och täta partnersamarbeten för att kunna leverera moderna IT-lösningar. Allt för att kunna göra vården mer tillgänglig.

– Vi menar att bättre användande av IT kan möta flera av de utmaningar vi står inför, säger Ylva Hennig på EVRY.

Ylva Hennig ansvarar för den del av IT-företaget EVRY som levererar till vården – ett område som företaget har många års erfarenhet av. Det har resulterat i en lång rad IT-lösningar inom bland annat journalföring, läkemedelshantering, medicinsk diagnostik och integrationer. I fokus står att lösningarna ska vara säkra, tillgängliga och samtidigt tillgodose de behov som både patienter och vårdgivare har.

Två exempel på system som EVRY har levererat är Cytodos, som ordinerar och administrerar cytostatika och Orbit som schemalägger och planerar operationer. Ett tredje är MetaVision, ett system som registrerar, sparar och presenterar en mängd olika värden från medicinteknisk utrustning kopplat direkt till patienten i realtid.

Erbjuder effektiv och säker helhet
EVRY jobbar utöver generellt konsultstöd även med systemutveckling, införande, förvaltning och arkivering av system hos kunderna. Men ensam står inte alltid stark. Ylva Hennig lyfter fram EVRYs partnersamarbeten som viktiga.

– Vi förenar våra egna lösningar med marknadsledande produkter från våra partners. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder en effektiv och säker helhet. Vi tror på samarbeten för att nå ännu längre. Två hjärnor tänker bättre än en.

– EVRY satsar också betydande resurser på innovation, fortsätter Ylva Hennig. Ett exempel är EVRY Strategic Design Lab, en satsning som gör att vi ännu bättre kan bistå våra kunder med att modernisera deras verksamhet. Det är nödvändigt i den snabba teknikutveckling som är vår och våra kunders vardag. Vi ser att just teknikutvecklingen tillsammans med konkurrensen på marknaden gör det nödvändigt för oss att vara innovativa.

Står starka inför upphandling
Ett av de företag som EVRY samarbetar med är Cambio, som är framgångsrika med sina produkter och tjänster inom vårdinformation och e-hälsa. Cambio är liksom EVRY ett nordiskt företag och tillsammans blir de ett starkt alternativ i kommande upphandlingar. Närmast för dörren står den upphandling av vårdinformationssystem som landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Blekinge och Region Örebro ska göra tillsammans.


Tre frågor till Ylva Hennig

Om standardisering:
– Ju längre vi kan komma med standardiseringen, desto bättre. Olika IT-system behöver kunna fungera ihop. Vi behöver öppenhet och interoperabilitet. EVRY tror på lösningar som är baserade på integrerade, flexibla och utbytbara komponenter.

Om IT-leverantörerna på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden:
– Vi tror att marknaden gynnas av lokala leverantörer som förstår och har erfarenhet av hur det fungerar i Norden. Både leverantörerna och systemen som finns på marknaden måste kunna samverka. Annars kommer t ex inte regionaliseringen av vården att fungera.

Om utvecklingen för e-hälsa generellt:
– Patienterna kommer i framtiden att bli en ännu viktigare aktör. Bland annat när det gäller förebyggande vård, diagnos på distans och tillgången till journalinformation på nätet.

evry-logo-blue-1 

Om EVRY
EVRY är ett IT-företag med huvudkontor i Norge och 10 000 anställda i tre länder som verkar inom drift, mobilitet, digitala affärer, bland annat inom bank och finans. EVRY levererar digitala lösningar för kliniska processer i vården. Företagets hälso- och sjukvårdsinriktning sysselsätter ett hundratal personer, ungefär hälften som konsulter. 

Läs mer om lösningar för hälso- och sjukvård på: www.evry.se

ylva hennig 2016_4
Ylva Hennig
VP på EVRYs division inom hälso- och sjukvård i Sverige