Läkaren: It-stödet i vården har inte hängt medSvårhanterliga it-system är ett stort problem för svenska läkare och en majoritet av landets unga läkare underkänner vårdens it-stöd. När Sverige nu tar sikte mot att bli världsledande inom e-hälsa måste därför användarvänlighet och flexibilitet få ett större fokus.

– Den läxan har man lärt sig av de system som är på marknaden idag, säger läkare Anna Eriksson

I och med regeringens mål om att Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa hoppas många nu att svensk vård ska genomgå en ny digital revolution. Inte minst inom läkarkåren finns det också stora förväntningar på en ny generation it-stöd, som lägger större fokus på användarvänlighet. Enligt en undersökning utförd av Sveriges Yngre Läkares Förening och it-företaget Tieto uppger nämligen 83 procent av de svarande att de är mycket eller ganska missnöjda med den it-miljö de möter i arbetet.

– Jag känner absolut att det finns ett behov från läkarkåren och även andra yrkeskategorier att få ett bättre fungerande it-stöd. Det känns som att it-stödet i vården inte har hängt med riktigt i utvecklingen så många tycker att det är krångligt, bökigt och tar för mycket tid, säger Anna Eriksson som jobbat inom Norrbottens läns landsting som kirurg och nu arbetar på Tieto samt vikarierar på Karolinska sjukhuset, Huddinge.

I kontrast till de digitala tjänster som genomsyrar resten av samhället tycker Anna Eriksson att vårdens digitala journalsystem framstår som särskilt otympliga. Utvecklingen som skett mot mer intuitiva och lättanvända digitala tjänster har helt enkelt inte nått vårdens it-system, som ofta sett mer eller mindre likadana ut de senaste 10 åren.

– Det viktigaste för mig med journalsystemet som redskap är användarvänligheten. Jag ska inte behöva fundera på hur jag gör när jag exempelvis skriver en röntgenremiss, i vissa system måste du idag memorera exakt hur du ska klicka för att göra detta. Jämför det med alla andra system du använder, exempelvis om du ska beställa en resa eller köpa något online, då är allt intuitivt och du behöver inte ha varit inne på sidan innan för att förstå hur du ska göra, säger hon.

I läkarnas vardag tror Anna Eriksson därför att en satsning på mer användarvänliga journalsystem skulle innebära stora tidsbesparingar. Dessutom anser hon att även vårdkvaliteten och patientsäkerheten skulle kunna förbättras genom att det blev enklare för läkare att snabbt hitta rätt funktioner och patientinformation i systemen.

 

»Det viktigaste för mig med journalsystemet som redskap är användarvänligheten«

Läs mer om Tietos lösningar för e-hälsa.

Ytterligare ett problem som Anna Eriksson upplever i dagens journalsystem handlar om svårigheterna att utbyta information mellan vårdgivare. Inom Norrlands läns landsting har man visserligen samma system för alla sjukhus och vårdcentraler men så fort man behöver skicka patienter till andra landsting uppstår problem.

– Idag skickar vi exempelvis väldigt många patienter från Norrbotten till Umeå när de behöver högspecialiserad vård. Då faxar vi paper eller skickar papper per post som sedan scannas in på mottagande sjukhus. Sedan när patienten är klar så kommer det papper till oss som vi då scannar in. Det känns så uråldrigt.

Enligt Anna Eriksson innebär detta förfarande inte bara extra arbete utan framförallt en ökad risk för att viktig patientinformation försvinner. I de landsting som moderniserar sina journalsystem hoppas hon därför att vårdpersonalen i framtiden, trots olika leverantörer, helt sömlöst kommer kunna kommunicera och dela information med varandra.

Generellt sett tror Anna Eriksson också att vården lärt sig mycket av de problem som finns i de befintliga IT-stöden. Och när vården nu kraftsamlar inför en ny digitalisering känner hon att det finns ett stort fokus på både användarvänlighet och flexibilitet som tidigare saknats.   

– Om man ser på Tietos lösning för hälso- och sjukvård, som jag har jobbat med, så är den i högsta grad anpassningsbar och är inte tänkt som en produkt som ska finnas i 20 år utan ett system som kan hänga med i utvecklingen som inte är statiskt utan hela tiden förbättras och förändras.

Presenteras av

 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovations- samarbeten och ekosystem.
www.tieto.se


Träffa Tieto i Almedalen.