Videobesök i hemmet för en effektivare vårdmiljö

Foto: Karolinska sjukhuset

Ett bra exempel är hur man inom vården allt mer börjar testa videobesök hemifrån istället för fysiska besök som kanske i fallet är onödiga och bara tar tid för både personal och patient. 

Karolinska Universitetssjukhuset/Innovationsplatsen har tagit fram en film med ett bra exempel på hur just ett videomöte som patientstöd fungerar i vekligheten. Ett spännande tänk som bidrar till att både patienten och personalen sparar tid och svensk vård sparar även pengar.  

Videobesök hemifrån i stället för fysiska besök med specialister stöttar andra specialister. Ronder på distans. Det finns många bra initiativ till att använda telemedicin i vården och nu ska Karolinska ta telemedicin till nästa nivå. Fler besök i vården ska kunna göras med videobesök.

”Det är definitivt rätt väg att gå och vi ser att alltfler patienter efterfrågar att kunna ses under andra former. Patienter ställer krav på tillgänglighet i vården” - säger Kristina Groth, ansvarig för telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset och docent i människa-datorinteraktion, KTH.

Källor: 

http://www.karolinska.se/innovationsplatsen 

http://www.kmagasin.se/