Så kan Sverige lära av Estland i digitalisering av vårdenEstland beskrivs ofta som ett av Europas föregångsländer när det kommer till digitalisering av vården. E-hälsa.se har pratat med Külle Tärnov, Cluster Manager på Estonian Connected health om vad Sverige kan dra för lärdomar från Estland och vad hon tror om framtidens vård.

Vad var den största utmaningen för Estland när ni började bygga upp IT-infrastrukturen inom sjukvården?

– Konservativa läkare och rädsla för förändring är den största utmaningen. Det handlar om människor. Lyckligtvis var de första lösningarna då, under 90-talet, utformade för att förenkla processen att få betalt från statens sjukförsäkring. Vid implementeringen av nationella eHälsa-systemet under 2008, var de redan använda, men tyvärr var inte systemet utformat på ett användarvänligt sätt vid den tidpunkten. Så nu är det dags att bevisa för läkarna att IT kan vara vara mycket användarvänligt och hjälpa dem att leverera smartare vård på ett smidigare sätt.

 

Vad ser du som de viktigaste digitala utmaningarna för hälso- och sjukvården (globalt perspektiv)?

– Säkerhet kontra användbara tjänster. I många fall har vi byggt extremt höga inträdeshinder för nya digitala tjänster inom hälso- och sjukvården och så kvalitetstjänsterna kommer ut på marknaden mycket långsamt. Människor behöver tjänsterna nu och därför använder man helt osäkra och otillförlitliga tjänster: google diagnostik, läkare delar patientdata via e-post, etc.

 

Om man jämför Estland och Sverige, vad är den största skillnaden till hur den digitala hälso- infrastrukturen byggs upp? Vad kan vi i Sverige lära oss från Estland?

– Enligt lag i Estland äger människor sin data även när den behandlas av en tjänsteleverantör. I Estland är det ett opt-out-system. Så att data från alla våra medborgare i nationella HER och varje person har rätt att stänga av och inte visa det. För att lära av våra misstag, se till att bygga systemet med hänsyn till alla användare av systemet (användarvänlighet är en nyckel för aktiv frivillig användning) och skicka informationen till systemet eller synligt i systemet direkt efter varje besök hos en läkare, inte bara efter att ärendet avslutas. Människor besöker ofta olika vårdinrättningar i ett fall och informationen är mycket värdefull.

Om vi ​​tittar in i framtiden 5 år framåt, vilka möjligheter ser du för sjukvården att bli mer effektiv och säkrare?

– Tack vare big data-analys, artificiell intelligens och djup inlärning kan vi erbjuda mycket mer personlig vård för våra medborgare och göra databaserade beslut för god kvalitet, effektivare och säkrare vård.

 

Vilka trender ser du just nu inom eHälsa? 

– Höjd kvalitet av medicinsk utbildning tack vare VR möjligheter och snabbt internet. Rörelse från sjukvård till hälsovård och drag från användarna att erbjuda dem digitala användarvänliga och bekväma tjänster. Världen är och blir ännu mer öppen och vi kan inte hålla vården som ett monopol i en liten region.