MedHelp har unika helhetslösningar för både bemanning och rekryteringMedHelp Konsulttjänster levererar unika helhetslösningar för företag som är i behov av sjukvårdspersonal. Oavsett vilken typ av personal som behövs eller om det gäller rekrytering till fasta tjänster eller bemanning.

– Vi arbetar med bemanning och direkt rekrytering för fasta tjänster hos kund och det gäller alla typer av kompetenser inom sjukvården, berättar Hélène Kischinowsky, som är MedHelp Konsulttjänsters rekryteringschef. Hon har många års erfarenhet av rekrytering och bemanning inom branschen.

 Djupintervjuer och referenser
– Vi är mycket noggranna med att hitta rätt person och rätt kompetens, gör ambitiösa djupintervjuer och tar minst tre referenser, vilket inte är vanligt. Våra konsulter har bred bakgrund, vi har bland annat legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskormed specialistkompetens, arbetsmiljöingenjörer, fysioterapeuter med specialkompetens och läkare. Alla har minst två års erfarenhet, många betydligt längre. Allt för att säkerställa att det är rätt personer som kommer ut till kunderna.

– En stark följsamhet efter kundernas behov och krav är ett måste. Kunden möts upp från grunden så att det blir ett bra resultat. Ett viktigt mål är att vara mycket transparenta och tydliga eftersom det är viktigare att det blir kvalitet och rätt än att det blir många affärer.

– Kombinationen av våra samlade kompetenser gör oss starka i vårt erbjudande till kunderna, där det ofta handlar om fleråriga uppdrag och långa relationer, säger Hélène Kischinowsky.

Matchning och kundrelationer
Renée Alvarado är MedHelps konsultchef. Hon är ursprungligen intensivvårdssjuksköterska och har erfarenhet bland annat från försäkringsbranschen:

– Som ny i rekryteringsbranschen upplever jag det härligt att arbeta på ett företag där jag genuint känner att vi kan leverera en helhet mot kund. Vi möter upp kunden från de behov som finns. Det kan handla om allt från bemanning utifrån ett tillfälligt behov på kortare sikt eller ett lite längre uppdrag. Att därtill kunna erbjuda kunden rekrytering av fasta tjänster känns komplett.

MedHelp Konsulttjänster har två huvudområden i fokus, dels ”matchning” för att kunna rekrytera och bemanna med rätt personer för ett bra utfall, dels ”kundrelationen”, där långsiktighet är A och O.

– En omfattande aktivitet för att hålla relationen stark och levande är grundläggande och vi tar svåra frågor på allvar. Eventuella besvärliga situationer som kan uppstå tar vi hand om direkt.

Hållbara samarbeten
Genom sitt sätt att arbeta har MedHelp konsulttjänster lyckats bygga upp samarbeten som är hållbara i längden. Både kunder och konsulter kommer tillbaks eftersom de vet att de får den hjälp och stöttning som behövs när det gäller rätt matchning för bemanning och rekrytering.

MedHelp Konsulttjänster bemannar och rekryterar personal till vårdcentraler, sjukhem, geriatrik, vård- och rehabiliteringsföretag, företagshälsovård, kliniker, försäkringsbolag och andra företag som har sjukvårdsrelaterad personal.

Läs mer om MedHelp här

Presenteras av:

medhelploggan

MedHelp är vårdoperatören som erbjuder vård på distans. Vi skapar smarta lösningar inom eHälsa. Våra 270 sjuksköterskor lugnar sjuka medarbetare med kompetenta råd. Statistik och sjuk- och friskanmälan underlättar för cheferna. Vi för dialog med kroniskt sjuka och ger sjukvårdsrådgivning i deras hemmiljö.

Landsting och regioner får hjälp med sjukvårdsnära tjänster och vi är ombud för Stockholms alla sjukhus. Att vi är rikstäckande gör oss stora nog att hantera världsledande företag och organisationer. Vi har också förmågan att skapa förtroende i de personliga kontakterna.

Företaget grundades år 2000. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt. Via Norden är vi ett av de största privata företagen inom sjukvårdsrådgivning i norra Europa.

Läs mer om MedHelp här

medhelp2