Medpeoples digitala communityplattform ger vården ny kraft

Kave Soultani, medgrundare och CEO på Medpeople.

Medpeople skapades med tre uttalade syften: att stötta den befintliga stommen i vården och bistå med att lösa akuta resursproblem, att fungera som en rekryteringsplattform för att bana väg för att fler inom vården ska kunna hitta sitt drömjobb och att vara en drivande kraft för att skapa ett community med såväl vårdgivare som personal.

Historiskt har den svenska vården hämmats av snårig byråkrati, ineffektiva processer och omoderna, klumpiga system som kostar sjukhusen enorma summor. Följden har varit en försämrad arbetsmiljö och ökad stress, vilket har bidragit till att antalet uppsägningar, sjukskrivningar och utbrända medarbetare har skenat.

– Under mitt examensarbete fick jag och en kamrat fördjupad insyn i de ohållbara förutsättningar som råder inom vården. Miljarder kronor investeras i digitaliseringen av vården, men knapp några av dessa kronor går till att förbättra vårdpersonalens arbetsförhållanden. Personalen får istället fortsätta att gå på knäna. Vi såg att det fanns möjligheter att åstadkomma riktig förändring, med smartare, kostnadseffektivare och transparentare digitala lösningar för yrket, säger Kave Soultani, medgrundare och CEO på Medpeople.

En plattform med tre ben
Lösningen var att ta bort alla mellanhänder, öka transparensen och bygga moderna, enkla system som är anpassade för dagens behov. Resultatet blev Medpeople, en plattform som står på tre ben. Förutom att fungera som en rekryteringsyta både för arbetsgivare och vårdpersonal, bidrar den till att snabbt och enkelt kunna lösa korta, akuta vakanser, exempelvis vid ökad arbetsbelastning eller oväntad sjukdom. Det tredje benet är dock kanske det som är tänkt ska prägla Medpeople allra mest – ambitionen att skapa ett inkluderande community.

– Via Medpeople kan man söka både personal och jobb på ett tillgängligt och smidigt sätt. Samtidigt som plattformen möjliggör för vårdgivarna att smidigt kunna rekrytera nya medarbetare, har sjukvårdspersonalen chansen att testjobba, vilket gör att man kan prova drömjobbet innan man faktiskt bestämmer sig. I centrum för dessa funktioner ska dock vårt community finnas, ett forum där all sjukvårdspersonal kan söka sig för att känna samhörighet eller kanske dela tankar eller artiklar kring ett intresse som alla har gemensamt – sjukvården.

Medpeoples grundare

Vill underlätta och förbättra
Detta starka fokus på community har sin grund i en mer övergripande utmaning. Kave förtydligar att det ibland kan finnas rivaliteter mellan de som arbetar inom bemanning, landstinget eller privat, men betonar att det är viktigt att minnas att alla är verksamma inom vården av samma anledning: att förbättra och underlätta såväl patienternas tillvaro som vården i sig.

– Alla har olika drömmar, mål och förutsättningar beroende på hur man lever sitt liv. Vi gör det vi gör för samhällets och patienternas bästa – trots allt sitter vi alla i samma båt.

Medpeoples ledning

Många nya planer
Kave berättar att det finns mycket kvar att göra för att vi ska kunna föra vården till nästa nivå, men betonar att Medpeople redan nu har siktet inställt på att expandera både till nya områden och med nya produkter. En viktig faktor är till exempel att inte bara öka digitaliseringen av vården, utan också av själva vårdyrket, med målet att skapa ett modernt och attraktivt yrke för kommande generationer.

– Vår ambition är i förlängningen att ge vården ny kraft. I det arbetet har vi en spännande resa framför oss, med många intressanta samarbeten och partnerskap. Vi hoppas att så många som möjligt av vårdgivare och vårdpersonal väljer att följa med oss på den, avslutar han.

Medpeoples mål är att bygga nästa generations plattform som ska accelerera sjukvårdsyrkets övergång till ett modernt, inspirerande och digitalt yrke. Detta genom att koppla ihop vårdpersonal med vårdgivare, helt utan mellanhänder. Medpeople skapar en transparent och effektiv rekrytering och bemanningsprocess som överträffar traditionella företag i snabbhet och leverans.

E-post: ​info@medpeople.se

www.medpeople.se