Norsk teknik ska lyfta innovationskraften i svensk vårdGenom att förlita sig på öppna plattformar ökar e-hälsoleverantören DIPS innovationstakten i den norska vården. Nu etablerar man sig i Sverige för att tillsammans med vårdpersonal skapa framtidens smarta vårdlösningar även här.

Efter att ha arbetat med e-hälsa i över 16 år sammanfattar läkaren Tomas Nordheim Alme upplevelsen som att ”springa i gröt”, det är tungt och går långsamt framåt. Det finns nämligen ett stort behov och en stark efterfrågan på nya e-hälsolösningar. Tyvärr går det allt för långsamt för vården att faktiskt tillämpa ny teknik och den teknik som väl utvecklas fyller ofta inte de behov som vårdpersonal har.

– Det vi ser är hur vårdpersonalen ofta är djupt frustrerade över de lösningar som de ska jobba med och kanske inte känner att de är med och bestämmer över hur verktygen ska se ut, säger Tomas Nordheim Alme som är vd för e-hälsoföretaget Dips eHealth i Sverige.

För Dips har det därför varit avgörande att involvera vårdpersonal i utvecklingen av sina digitala journalsystem. Utöver Tomas Nordheim Alme själv, som tidigare varit medicinskt ansvarig på Dips i Oslo, arbetar därför 7 läkare och mer än 30 sjuksköterskor med utveckling och implementering av Dips lösningar.

 

»Den tiden då ett bolag ska kunna leverera allt samhället behöver är förbi och det är bara med hjälp av en öppen plattform som Sverige kan nå målet om att bli bäst på ehälsa innan 2025«

 

Läs mer om Dips e-hälsolösningar.

 

Den andra aspekten som gjort Dips framgångsrika i hemlandet Norge är enligt Tomas Nordheim Alme att man arbetar med öppna lösningar. Tanken är att öka innovationskraften inom E-hälsa genom att göra det möjligt för alla att skapa nya applikationer baserat på den data som Dips journalsystem hanterar. Systemet påminner på så vis om hur smartphones fungerar, där externa företag utvecklar apparna du använder i telefonen.

– Den tiden då ett bolag ska kunna leverera allt samhället behöver är förbi och det är bara med hjälp av en öppen plattform som Sverige kan nå målet om att bli bäst på ehälsa innan 2025.

Förändringarna skapar utmaningar för många bolag i branschen som har som affärsmodell att sälja tillgång till kundens egna data. Även för Dips innebär detta visserligen att man tappar inkomstströmmar genom att man behöver färre specialbyggda integrationer, nya moduler och nya tillvalstjänster. Enligt Tomas Nordheim Alme är dock fördelarna stora för vården som inte behöver förlita sig på endast en partner för att vidareutveckla sina lösningar.

– Det är det rätta for vården och samhället, och då är jag naiv nog till att tänka att det som er bra for vården också kommer vara bra för oss. Den typ av partner vi vill vara för vården innebär att de inte ska vara tvungna att använda oss för allt de ska göra. Då får vården bara gjort en sak i taket och vi behöver göra många saker samtidigt. Har vi inte en öppen plattform så kommer det alltid uppstå den här typen av flaskhalsar.

 

»Sverige behöver system som hjälper vårdpersonal att orientera i en större mängd av information«

 

I Norge har Dips redan etablerat den här öppna plattformen, bland annat på Universitetssjukhuset i Oslo. Men nu riktar sig Dips också mot Sverige, där man ser att vården har liknande utmaningar som i Norge.

– Sverige behöver system som hjälper vårdpersonal att orientera i en större mängd av information. Man behöver system som underlättar samarbete mycket mer mellan avdelningar, mellan nivåer i vården och mellan landsting. Det tredje vi behöver är ett system som har en flexibilitet som gör att det kan förändras lika snabbt som vården.

Om man kan överkomma de här barriärerna genom öppna plattformar tror Tomas Nordheim Alme att potentialen för svensk e-hälsa är väldigt stor. Det finns nämligen många goda initiativ i Sverige, både i form av små privata företag i Sverige och miljöer inom vården som kan utveckla de lösningar som vården söker. Det är också därför som Dips beslutat sig för att satsa stort i Sverige och just nu söker de första medarbetarna. I linje med hur man arbetat i Norge är det också först och främst vårdpersonal man söker.

– Vi försöker starta med en handfull svenska sjuksköterskor och läkare som kan arbeta deltid hos oss för att ge oss råd om hur man kan göra vår vårdapplikation så bra som möjligt för svensk vårdpersonal. Så för de som är intresserade av att vara med på utvecklingen av framtidens vårdsystem, är det bara att ta kontakt.

Vill du veta mer om DIPS Sverigesatsning? Kontakta dem här. 

 

logo-dips 

DIPS ASA är den ledande leverantören av e-hälsosystem till norska sjukhus. Bolaget har avtal med tre av fyre regionala hälsoforetag, och samtliga sjukhus i Helse Nord, Helse Vest och Helse Sør-Øst har avtal om användning av bolagets huvudprodukt, DIPS Elektronisk Patientjournal (EPJ) ch Patientadministrasion (PAS).

Läs mer på www.dips.no


 

Tomas Nordheim Alme, vd för Dips eHealth i Sverige

Tomas Nordheim Alme, vd för Dips eHealth i Sverige

DIPS deltar i IT i Vården-dagen på Münchenbryggeriet i Stockholm 30 november.
Träffa oss där!