Tryggare snabbare och enklare vårdE-hälsa och dagens innovationsteknik kan göra stora förändringar när det kommer till att tillgängliggöra och effektivisera vården. För att kunna balansera den ökande patientgruppen med vårdens tids- och personalbrist behövs nya online-verktyg i de dagliga rutinerna. nWise AB har tidigt sett behovet för detta.

MMX har vidareutvecklats och grundar sig på väl beprövad teknik som i många år använts i nationella tjänster för att döva, hörselskadade och dövblinda ska kunna kommunicera med vem som helst i samhället. Detta har resulterat i MMX Care; ett vårdverktyg för att säkerställa god vård. Hjärtat i lösningen ligger i att vårdgivare, patienter och anhöriga enkelt kan kommunicera. Tillgång till bland annat vårdplaner, sensordata och påminnelser är andra viktiga delar i online-tekniken. 

- Vår lösning utvecklas ständigt och vårt mål är att hjälpa fler människor att få tillgång till ännu bättre tjänster. MMX Care ger inte bara en heltäckande lösning för förbättrad kommunikation inom sjukvården utan bidrar också till bättre vårdkvalitet genom ökad tillgänglighet, säger Tomas Hörger, utvecklingschef på nWise.

Läs mer nWise Teknologi här. 

Tillsammans med MMX Care kan vården bli mer tillgänglig genom att på ett effektivt sätt hantera fler patienter, utan att försämra kvaliteten av vården. Både nationella och internationella studier visar på att vården kan dra stor nytta av MMX-plattformen. Detta genom att spara pengar åt vårdgivaren så att denna mer effektivt kan nyttja de begränsade resurser och personal som finns för att ta hand om allt större patientgrupper.

Studier visar även att både patienterna och vårdgivarna ser fördelar med totalkommunikation, och att det kan jämställas med ett personligt möte. Vissa patienter föredrog även videomöten. Resultatet av vårdinsatserna blir också bättre genom den totalkommunikation som finns i MMX. Video, text och ljud mellan vårdgivare, patient och anhöriga i kombination med t.ex. hälsoenkäter och sensordata som blodtrycksmätning i individens hem.

»MMX är inte ”bara ett videosamtal”, utan en uppföljning och kontroll på hur patienten faktiskt mår«

– Vi länkar samman vården, patienten och anhöriga. Nu kan patienten med stöd av anhöriga på riktigt vara delaktig i sin vård, menar Jennie Gehlin, arbetsterapeut och produktchef på nWise. Hon fortsätter; Vårt mål är att hjälpa alla människor att få tillgång till en funktionell och jämlik vård. Det är därför vi också bygger in möjligheten till språk-, tecken- och texttolkning i våra lösningar.

E-hälsa hjälper till att säkerställa god vård på distans, spara tid genom att ta bort onödiga resor för både patient och vårdgivare vilket ger fler individer möjlighet till att ta del av en jämlik vård. Detta bland annat genom att delvis ersätta läkarbesök med bland annat video för distanskonsultation.

– MMX är inte ”bara ett videosamtal”, utan en uppföljning och kontroll på hur patienten faktiskt mår. Detta i kombination med exempelvis sensorer, nattkameror och akutnummer gör att patienten och dess anhöriga kan känna 100 % trygghet i att det alltid finns någon som har koll och är kontaktbar, säger Niklas Cassel, vd för nWise.

MMX Care är ett verktyg som effektiviserar och gör vården tillgänglig på riktigt, hjälper till att sätta patienten i fokus och leder till en ökad delaktighet. Vilket leder till bättre resultat.

Läs mer: Så fungerar MMX Care

 logo-nwise

nWise ledstjärna är ”alla ska alltid kunna kommunicera” och vår vision är att kunna ge alla människor tillgång till verktyg och tjänster som gör dem tillgängliga på sina egna villkor och som gör samhället, vården och omvärlden tillgänglig för alla.

nWise AB grundades 2008 och har huvuddelen av sin verksamhet i Uppsala. MMX® är från början baserat på ett utvecklingsprojekt inom Ericssonkoncernen. nWise övertog samtliga rättigheter till plattformen i samband med grundandet och har sedan dess vidareutvecklat MMX® till att bli den ledande molnbaserade plattformen för leverantörer av kommunikationstjänster riktade mot äldre, döva, människor med nedsatt hörsel och dövblindhet.

nWise är världsledande inom teknik för förmedlingstjänster. Huvuddelen av de  leverantörer som erbjuder text- och bildförmedling i Europa och även leverantörer i Asien, Nord- och Sydamerika baserar sina tjänster på MMX®. nWise är också en komplett leverantör av video-och texttelefoner, myMMX®, anpassade för äldre, döva, människor med nedsatt hörsel och dövblindhet. 

Läs mer på www.nwise.se