Unik satsning på innovationsteknik och eHälsa i ÖstersundRegion Jämtland Härjedalen genomför nu en satsning på digitaliseringen av vården som ska göra sjukvården mer tillgänglig för länets invånare.

Distansoberoende teknik ska föra vården närmare människors hem och också leda till fler jobbtillfällen i länet.I samarbete med konsultföretaget Sigma kommer regionen att satsa på eHälsa och behöver rekrytera fler medarbetare till kontoret i Östersund.

Enligt Bert-Ola Bångman, Konsultchef på Sigma i Östersund är Jämtland en bra plats för denna satsning. Detta då befolkningen är äldre än på andra ställen i Sverige och avstånden till primärvården kan vara långa. Genom att upprätta så kallade virtuella hälsorum kan människor själva göra undersökningar och skicka in provtagningar elektroniskt, utan att behöva uppsöka läkare. Det kan handla om ett blodprov som laddas upp till exempel.

Göran S Larsson, som är forskningschef på Region Jämtland Härjedalen, berättar att satsningen möjliggörs tack vare EU-anslag man fått just för att kunna föra vården närmare invånarna.

Han menar att distansoberoende tekniken kan underlätta på fler än ett sätt, men ett av dessa skulle kunna vara färre återbesök. Med det menar han att patienter kan slippa åka till läkaren bara för att få höra att allt står rätt till. Det kan man lika gärna göra via video vilket skulle göra att vårdköerna och belastningen minskar för sjukvårdspersonalen.

Källa: www.op.se