Säkrare och effektivare vård när surfplattor ersätter papperslappar

Hakima Karidar Specialistsjuksköterska Palliativ vård ASIH – Lund

Genom verksamhetsstödet itACiH har personalen på den Palliativa Enheten i Lund ersatt sina papperskalendrar och postit-lappar med surfplattor. Tekniken har inte bara gjort arbetet lättare för personalen utan även ökat patientsäkerheten för några av vårdens allra mest sjuka.
– Att strukturerat och överskådligt kunna planera vården i ett digitalt system ger helt klart ökad patientsäkerhet, säger sjuksköterskan Sofia Ohlsson.

Genom itACiH (it support for Advanced Care in the Home) har ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) och Palliativvårdsavdelningen i Lund ersatt sina papperskalendrar och anteckningsblock med ett digitalt system.

Via dator och surfplatta kan personalen nu enkelt se verksamhetens och patienternas planering. De kan se vem som ska göra vad, registrera de insatser som gjorts, lätt göra ändringar och lägga in nya och återkommande insatser. Exempelvis har de möjlighet att göra symtomskattningar och ta bilder vid besöket som en läkare på kontoret ser i realtid, och kan ordinera behandling medan personalen är kvar hemma hos patienten.

Stora krav på planering

Digitaliseringen är ett måste för att möta vårdens utmaningar och ett tydligt exempel på detta är hemsjukvården av de allra sjukaste patienterna. På Palliativa enheten vid Skånes Universitetssjukhus arbetar man med just dessa patienter och enligt sjuksköterskan Sofia Ohlsson har deras verksamhet väldigt speciella utmaningar.

– Vi utgår från Lund, där vi har vårt kontor, sedan kör vi hem till patienter i 8 intilliggande kommuner. Så vi har ett stort upptagningsområde med 60 patienter inskrivna, berättar hon.

Arbetet kräver ett omfattande planeringsarbete och noggrann logistik. Trots detta sköttes enhetens planering länge med papperskalendrar och en del information fördes vidare mellan sjuksköterskor och läkare via postit-lappar.

Sofia Ohlsson berättar att den här typen av analoga verktyg fortfarande är vanliga inom vården, men intresset för välanpassade digitala system ökar.

– Vår verksamhet förändras hela tiden. Vi kan tro att vi har planerat hela morgondagen men dagen efter kan det se helt annorlunda ut eftersom patienterna är så sjuka. Att då börja använda överstrykningspennor och suddgummin för att fixa i kalendern blir ohållbart.

Så fungerar itACiH.

Tryggare för patienterna

Vändningen för Sofia och hennes kollegor kom 2012 när hennes enhet påbörjade ett projekt med att utveckla itACiH Verksamhetsstöd. Tanken med verksamhetsstödet är att koppla ihop patient och personal och se till att all information finns samlad på en plats. En tydlig översikt över planeringen gör det även lättare att fördela arbetet mellan personalen och vårdlagen.

Enligt Sofia innebär itACiH en enorm kvalitetshöjning av vården eftersom ingen viktig information längre riskerar att hamna ”mellan stolarna”.

– Den största vinsten är helt klart den ökade patientsäkerheten och att alla vet vad de ska göra och ingenting blir glömt.

Det nya verksamhetsstödet visade sig dessutom ha en positiv inverkan på arbetsmiljön. Sofia berättar att de tack vare itACiH, som nu används hos alla palliativa enheter i Skåne, lyckats öka sin effektivitet med åtta procent och samtidigt kunnat känna sig lugnare i arbetet.

Läs mer om hur itACiH har förbättrat vården. 

En viktig anledning till att itACiH haft så stora framgångar är att utvecklingen hela tiden skett tillsammans med de som faktiskt använder det, vilket leder till ett lätthanterligt system.

- Systemet utvecklas kontinuerligt, hela tiden i nära samarbete med teknikerna. Vi som använder det i vår vardag kan inte tänka oss en dag utan det, avslutar Sofia.

2018-Vitalis

Presenteras av:

 

Om itACiH 

  • I en enkätundersökning framkom att samtliga användare var nöjda med verksamhetsstödet och bedömde det som mycket användarvänligt. 75% av användarna anser att stressnivån sjunker.

  • itACiH Verksamhetsstöd är utvecklat tillsammans med användarna för användarna.

  • Enligt en utvärdering 2015 var ASIH i Lund 8 procent effektivare än likvärdiga ASIH-enheter som inte använder itACiH Verksamhetsstöd.
  • itACiH Verksamhetsstöd används av alla Skånes 13 ASIH-enheter och palliativa avdelningar, i Staffanstorps kommun, på privat vårdboende och i Malmö och Lund för hemdialys.

Den ursprungliga utvecklingen av itACiH skedde i ett VINNOVA projekt inom programmet UDI – Utmanings-Driven Innovation under åren 2012-2015. Projektet leddes från Lunds Universitet med deltagande från Region Skåne och en bred företagsgrupp.

När projektet löpte ut överfördes verksamheten till ett nystartat företag som drivs av initiativtagarna till det ursprungliga projektet och med Region Skåne som första kund.

itACiH Verksamhetsstöd är enkelt att använda, enkelt att underhålla och installera. Detta innebär att utbildnings och installations insatserna blir mycket små. Vinsterna med systemet är stora för vårdenheten då man snabbt kan se en effektivare och säkrare vård. Slipper en överbelastad it-avdelning då itACiH sköter systemet ”remote”.

Läs mer på itACiH.se