Ny plattform ska bidra till att lösa vårdens bemanningsproblemVårdens personalbrist och skenande bemanningskostnader har de senaste åren blivit ett allt större problem. I januari lanserade företaget Curaro därför en digital plattform med målet att vända trenden och effektivisera vårdens arbetsmarknad.
– Vi vill göra det enklare och billigare för vårdpersonal och vårdgivare att hitta varandra och på så vis hjälpa till att maximera nyttan av varje skattekrona, säger grundaren Per Larsson.

Idén bakom Curaro föddes ur grundaren Per Larssons egna erfarenheter. Som pappa till ett barn med diabetes hade han spenderat mycket tid i vården och slagits av hur bemanningsproblemen lett till både inställda besök och en stor belastning för vårdpersonalen.

– Det fick mig att tänka till kring hur de jobbar med kompetensförsörjning och om det fanns något som jag kan bidra med. Det var så jag kom på tanken med Curaro, berättar Per Larsson.

Det Per såg var att det fanns en betydande förbättringspotential i hur många vårdgivare jobbade med kompetensförsörjning. Exempelvis hanterades tillsvidareanställningar, vikariat och bemanningsuppdrag ofta i separata ”stuprör", utan någon egentlig samordning. Det innebär att många uppdrag som egentligen kunde gått till en vikarie istället gick till en dyrare bemanningslösning.

Vårdgivare? Läs mer om hur Curaros plattform kan hjälp dig. 

Lättare att hitta rätt jobb

Genom Curaros plattform blir det nu lättare för arbetstagare inom vården att hitta ”det rätta” jobbet. Genom att registrera sig på plattformen blir det möjligt att hitta alla typer av jobb och uppdrag, från både offentliga och privata vårdgivare samt bemanningsföretag. Plattformen föreslår potentiellt intressanta jobb och uppdrag till arbetstagaren som förblir anonym tills han eller hon bekräftar intresse för ett specifikt uppdrag.

Det område där Per ser att plattformen har allra störst potential att förbättra vården är som ett alternativ till hur man idag sköter upphandlingen av bemanningstjänster. I regel görs dessa upphandlingar genom fleråriga ramavtal, där bemanningsföretagen väljs ut baserat på hur många sjuksköterskor eller läkare de uppger att de har tillgängliga och deras timkostnad. På grund av den stora personalbristen inom vården menar Per dock att bemanningsföretagen ofta inte kan leverera enligt ramavtalen och att vårdgivarna då istället blir hänvisade till dyrare alternativ.

– Det finns ett ”feltänk” här. Det fungerar inte att göra en flerårig upphandling för en så knapp resurs där inte någon kan garantera tillgången ens ett par månader in i framtiden.

Jobbar du i vården? Så kan Curaros plattform hjälpa dig i karriären.

 

»Det finns miljarder för vården att spara genom att arbeta smart och effektivt med rekryterings- och bemanningsprocesserna«

 

Upphandling i realtid

Curaros plattform möjliggör därför realtidsupphandling av bemanningstjänster. För en vårdgivare som har behov av exempelvis sjuksköterskor innebär det att de nu kan göra upphandlingen digitalt när de har behovet. Genom att nå ut direkt till alla sjuksköterskor som finns på plattformen kan vårdgivaren därmed hitta bästa möjliga kompetens till bästa möjliga pris, faktiskt tillgänglig där och då.

– Plattformen gör det även väldigt enkelt för dig som arbetstagare som är intresserade av att ta bemanningsuppdrag. Vill du jobba via ett bemanningsföretag kan du göra det. Har du ett eget aktiebolag, vilket många läkare har idag, kan du ta uppdraget direkt med vårdgivaren. Har du inte ett aktiebolag kan du komma överens med vårdgivaren och sedan bara klicka i att du vill jobba via egenanställning hos Curaro Frilans.

Per förklarar att målet med Curaros plattform är att både hjälpa de som söker arbete inom vården och att skapa en effektivare arbetsmarknad för vården, och på så vis bidra till att maximera nyttan av varje skattekrona.

– Idag fungerar det ofta så att den bemanningsansvarige ringer sin kontakt på bemanningsföretaget som i sin tur sitter och ringer runt för att hitta intresserade sjuksköterskor. Ofta utan resultat. Så kan det inte fungera 2018.

Presenteras av:

  • En digital kompetensplattform för vård och omsorg.
  • Tillsammans gör vi det enklare för vårdgivare och arbetstagare att hitta varandra och bidrar till att maximera nyttan av varje skattekrona.
  • Alla typer av jobb och uppdrag: tillsvidareanställningar, vikariat, bemanningsuppdrag, AT- och ST-tjänster.
  • Alla typer av arbetsgivare: landsting, kommuner, privata vårdgivare, bemanningsföretag.
  • Total flexibilitet när det gäller bemanningsuppdrag: via bemanningsföretag, via arbetstagarens eget aktiebolag eller via egenanställning hos Curaro Frilans AB.

Läs mer på www.curaro.se


per-curaro

Curaros grundare Per Larsson.