Svensk forskning kan bekämpa mental ohälsaAllt fler börjar tala om psykisk ohälsa, men att sjukanmäla sig för depression och ångest jämte en förkylning är fortfarande inte lika socialt accepterat. Behovet av framförallt antipsykotiska och antidepressiva läkemedel ökar, därför ligger läkemedel för just det centrala nervsystemet i fokus på läkemedelsföretaget Gabather.

– Vi utvecklar helt nya läkemedel vilka vi bara ser ett större och större behov av i dagens samhälle. Det är viktigt att forskningen tar fart inom det här området, eftersom det fortfarande är tabu att tala om mental ohälsa, säger Michael-Robin Witt, VD på Gabather.

När folkhälsan diskuteras är den mentala hälsan ofta förbisedd. Det finns en växande trend som tar upp bland annat unga människors utbrändhet och suicidal depression, men ämnena förblir tabu att prata om på en personlig nivå. Så har tankegångarna gått på Gabather, ett bolag som grundades i Malmö 2014. Med femton år av forskning inom medicinsk kemi och neurovetenskap i bakgrunden tar de fart mot utvecklingen av nya läkemedel i det centrala nervsystemet, för att ta hälsofrågorna kring människors mentala tillstånd på allvar.

– När du frågar någon hur många som går bort i trafiken har de flesta en aning, men frågar du någon hur många som tar sitt liv på grund av depression är det ingen som vet. Vi får inte tappa greppet om den här frågan, därför är forskningen inom området så viktig, säger Michael-Robin Witt, VD på Gabather.

Sex anställda
Gabather bildades av Olov Stener och Mogens Nielsen, två ledande forskare med över 40 års erfarenhet i respektive områden – medicinsk kemi och neurovetenskap. Kända internationellt för sin forskning har de med Gabather delat upp sin forskning inom fem fokusområden. Dels handlar det om antipsykotiska, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, men även smärtstillande och kognitionsförbättrande läkemedel, bland annat för Alzheimers. I dag består bolaget av endast sex stycken anställda, en bedrift som fått många ögon på sig.

– Vår forskning bygger på signalsubstans GABA, därifrån namnet Gabather. Genom att utveckla molekyler som modulerar ditt nervsystem kan vi testa oss fram till vilken modell av sjukdomarna som vi kan applicera dessa på.

Presenterades i USA
Nu har Gabather lagt upp en tydlig strategi för att attrahera tillräckligt med finansiering från de stora läkemedelsföretagen. Genom att tydligt dela upp sin forskning på olika fokusområden kan resurserna läggas på att ta fram nya mediciner som just nu efterfrågas. Då patent hela tiden upphör och förnyas diversifieras marknaden med flera kopior på välkända läkemedel, vilket påverkar vinsten hos de bolag som nu fått upp sina ögon för Gabather.

– Vi presenterade vårt företag i USA under oktober, på världens största möte inom neurovetenskap i Chicago. Bara marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 15 miljarder dollar 2014, därför blir nya och spännande aktörer snabbt heta på marknaden.

I dag får upp till 30 procent av de som får antidepressiva ingen effekt av medicinen, vilket lämnar utrymme för att nya kandidater som Gabather ska göra avtryck med sin forskning. Behovet tycks inte bli mindre, därför välkomnas nu bolag som bryr sig in i en bransch som behöver nya typer av läkemedel, för att vårt samhälle ska få bot på de mentala problem som allt fler drabbas av.

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabather är noterat på First North Growth Market.